Terence Gonesh nieuwe directeur Surichange Bank

Terence Gonesh, directeur Surichange Bank. Foto: Surichange Bank
Print Friendly, PDF & Email

Terence Gonesh is benoemd tot commercieel directeur van Surichange Bank N.V. Dit geschiedde met volledige ondersteuning van de Raad van Commissarissen (RvC) en de aandeelhouders van de bank en met goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Gonesh is geen onbekende in het Surinaamse bankwezen en heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan bij zowel Nederlandse- als lokale banken. “Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat hij een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de Surichange Bank N.V. en wensen hem hierbij veel succes toe,” wordt gemeld in een persbericht.

De nieuwe directeur zal zich toeleggen op de institutionele versterking van de bank en structurele versterking van de marktpositie van deze instelling. Er is hiertoe al een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld en in uitvoering. De bank zal worden gemoderniseerd in lijn met de behoefte van de markt. Dienstbaarheid aan de klanten en uitbreiding van het dienstenpakket aan lokale klanten en de diaspora zullen centraal staan.

Inmiddels is de Chief Executive Officer, Herman Vijzelman, per 15 juli met pensioen. Gonesh vervult tevens de functie van acting Chief Executive Officer.

VANDAAG