Prijzen fruit- en groentesoorten worden dagelijks gepubliceerd

Minister Sewdien bij de launch van het project. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een project gelauncht om te zorgen voor transparantie wanneer het gaat om prijzen van agrarische producten. Het gaat in deze om de groothandelsprijzen van een 29-tal producten.

De prijslijst zal dagelijks worden geplaatst op de Facebookpagina van het Burger Informatie Centrum Saramacca (BIC). Het project is een initiatief van de Agrarische Adviesraad van het district en wordt uitgevoerd in samenwerking met structuren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

In verband met de dag der Agrariërs en Wereldvoedseldag worden vanaf gisteren dagelijks om 10 uur 's morgens de groothandelsprijzen van de Centrale Markt van 29 fruit- en groentesoorten gepubliceerd op de Facebookpagina van BIC Saramacca.

Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga van Saramacca heeft te kennen gegeven dat landbouwers in zekere mate hiervan zullen profiteren, omdat zij niet meer afhankelijk zullen zijn van informatie over prijsvorming onder de markt van de tussenpersoon.

Minister Sewdien is dezelfde mening toegedaan als de dc en juicht het project toe. Verder zei hij dat hierdoor data ten aanzien van de prijsontwikkelingen verzameld kan worden. Dit zal het makkelijker maken om onderzoek te doen naar mogelijke factoren die impact hebben op de prijzen. Hij sprak de hoop uit dat het project dusdanig vruchten zal afwerpen, dat het naar de overige districten overwaait.

De prijsinformatie draagt bij aan de transparantie van de markt, evenzeer voor de land- en tuinbouw. Verder is de prijzenstatistiek bijzonder belangrijk voor het ontwikkelen van het te voeren beleid, planning en investeringen in de sector, maar ook om de landbouwers en toekomstige landbouwers in de tuinbouw beter te begeleiden middels adequate voorlichting.

VANDAAG