President komt tegemoet aan wensen Media Collectief

Presindent Santokhi op zijn Kabinet in gesprek met vertegenwoordigers van de media. Foto: Media Collectief
Print Friendly, PDF & Email

Vertegenwoordigers van het Media Collectief hebben zaterdagavond op het Kabinet van de President een vruchtbaar gesprek gehad met president Chan Santokhi. De verschillende punten die het Media Collectief had vervat in een protestbrief die enkele weken geleden aan president Santokhi was aangeboden zijn, aldus de president, de afgelopen periode in regeringsverband besproken en zullen worden doorgevoerd.

Er wordt eraan gewerkt om zo min mogelijk lange inleidingen te houden tijdens persconferenties, het ‘vraag- en antwoordsysteem’ wordt geïmplementeerd en ministers zullen toegankelijker zijn voor de media.

Journalisten en mediawerkers togen in oktober naar het Kabinet van de President om een protestbrief aan de president te overhandigen. Foto: Media Collectief

Tijdens de bespreking zaten ook aan minister Albert Ramdin, CDS-directeur Alven Roosveld en de adviseurs van de president, Stanley Dijksteel, Winston Leckie en Henna Draaibaar.

Tijdens het onderhoud is ook naar voren gekomen dat de onlangs gehouden persconferentie over de National Risk Assessment (NRA) een testcase was waarbij er geen lang betoog is gehouden door de president en het ‘vraag- en antwoordsysteem’ werd gehanteerd tijdens de persconferentie.

De vraagstelling van journalisten was ook on point en hebben mediahuizen vooraf een factsheet opgestuurd gekregen waardoor journalisten voorbereid waren op de persconferentie. De president zegt dat deze aanpak in de toekomst gehanteerd zal worden.

Maandag houdt de commissie Srefidensi-viering een persconferentie, dan zal blijken of de veranderingen worden doorgezet. De president liet weten het belangrijk te vinden dat de communicatie verbeterd wordt. Hij constateert dat er veel positieve dingen gedaan worden door de regering die hij niet terugziet in de media, omdat de regering zelf tekortschiet met betrekking tot informatieverschaffing.

President Santokhi heeft ook voorgesteld om op gezette tijden informele informatiesessies met journalisten te houden als er een belangrijke issue of ontwikkeling speelt.

Accreditatie mediahuizen en journalisten
Tijdens de bespreking is eveneens gesproken over het accrediteren van mediahuizen en journalisten voor het verslaan van regeringsactiviteiten. In dat kader komt er een werkgroep met vertegenwoordigers van de regering, het Media Collectief, de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en de mediahuizen die gaat werken aan het opstellen van de regels en voorwaarden die zullen gelden bij accreditatie. Het is de bedoeling dat de regering eens in de vier maanden, overleg voert met het Media Collectief.

Momenteel werkt de regering aan het ontwikkelen van een mediastrategie die met ingang van 1 januari 2022 zal worden uitgevoerd, met de bedoeling dat de communicatie vanuit de regering naar de media en samenleving toe zal worden verbeterd.

VANDAAG