Speurhonden ingezet om illegale handel in dieren te voorkomen

Speurhonden ingezet bij de bestrijding van milieucriminaliteit. Foto: OM
Print Friendly, PDF & Email

Er zijn speurhonden ingezet voor de bestrijding van milieucriminaliteit. De signalen geven aan dat de handel en vraag naar delen van de jaguar, in het bijzonder de tanden, de laatste jaren enorm zijn gestegen. De bedreiging van de jaguar wildpopulatie zit in de illegale jacht, die in het verleden incidenteel plaatsvond tegenover wat er nu gebeurt, waarbij men doelbewust op de jaguar jaagt.

De illegale handel in jaguars en andere in het wild voorkomende dieren, zoals de recent ontdekte smokkel van zangvogels op onze internationale luchthaven, neemt serieus toe en moet gezamenlijk worden bestreden. In verband hiermee zijn er in samenwerking met diverse nationale en internationale ngo’s en instituten enkele projecten opgestart en uitgevoerd om de wildpopulatie van de jaguar en andere katachtigen te monitoren en de bewustwording en capaciteitsversterking bij de opsporingsdiensten en de justitiële autoriteiten te vergroten.

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in overleg en in samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Suriname, de douane, de N.V. Luchthavenbeheer en de N.V. Canawaima, de afgelopen periode een speciale missie uitgevoerd om de strijd tegen de illegale handel van wilde dieren aan te gaan en de capaciteit hiertoe te vergroten. Er was in de periode van 15 tot en met 25 november een speciaal team, op uitnodiging Suriname en met ondersteuning van IUCN-NL en de International Fund for Animal Welfare (IFAW), in Suriname om de nodige ondersteuning hiervoor te bieden.

Pakkans
Deze speciale missie is uitgevoerd door de inzet van speurhonden die speciaal zijn getraind om specifiek in Suriname voorkomende wilde dieren en producten ervan, zoals zeeschildpadden, en jaguars, op te sporen bij de grensposten en andere controlepunten in Suriname.

Deze eerste missie van inventarisatie van de veldsituatie mag als geslaagd worden beschouwd, omdat er een goede samenwerking is ontstaan tussen de verschillende instanties die allemaal hun betrokkenheid, commitment en medewerking hebben getoond. De inzet van speurhonden vermindert de hinder die kan ontstaan bij controle en vergroot de pakkans.

Verscherping beleid
De verscherping van het beleid van de betrokken instanties en de inzet van speurhonden moet gezien worden als een grote bijdrage van Suriname aan het behoud van wilde dieren over de hele wereld en dat heel serieus moet worden genomen door een ieder in Suriname.

Illegale handel in wilde dieren en delen daarvan is, naast het feit dat het strafbaar gesteld is in het Jachtwet (G.B. 1954 no. 25) en het Jachtbesluit (S.B. 2009 no. 16), een menselijke activiteit waarvan we erkennen dat het indruist tegen onze lange traditie van behoud van onze biodiversiteit.

De bescherming van onze biodiversiteit betekent in feite bescherming van menselijke populatie, omdat elke verstoring van het evenwicht een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mens. Natuurbehoud is zelfbehoud, schrijft de Unit Public Relations Openbaar Ministerie Suriname in een persbericht.

VANDAAG