Bijzondere toelage militairen aangepast

Militairen in de Memre Boekoe kazerne. Foto: Defensie
Print Friendly, PDF & Email

Minister Krishna Mathoera is blij dat een achterstand is weggewerkt door de aanpassing van bijzondere toelagen van militairen. Eind januari zullen de verhoogde toelagen worden uitbetaald, inclusief één maand twk. De bijzondere toelage is bedoeld als compensatie voor onregelmatige diensten en omdat militairen een twaalfurige dienst draaien.

“Deze toelagen zijn in de afgelopen elf jaar niet aangepast. Militairen mogen geen overuren maken, zoals andere leden van de gewapende machten,” benadrukt de bewindsvrouw.

Vanaf eind van de maand ontvangen de manschappen SRD 900, onderofficieren SRD 1100 en officieren SRD 1300 per maand als bijzondere toelage.

In juli vorig jaar werd een werkgroep door de minister geïnstalleerd met als opdracht: evaluatie van alle toelagen binnen het ministerie van Defensie. De werkgroep heeft toen voorstellen gedaan met betrekking tot het aanpassen of het afbouwen van diverse toelagen aan personeelsleden. Volgens minister Mathoera zullen binnenkort ook andere toelagen worden aangepast.

VANDAAG