Toelsie en Bipat krijgen leerstoel aan de Medische Faculteit

Jerry Toelsie tijdens zijn oratie in de Centrumkerk. Foto: AdeKUS
Print Friendly, PDF & Email

De voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Shanti Venetiaan, heeft op 12 januari twee leerstoelen ingesteld. Het bekleden van de leerstoel genaamd ‘Pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen’, is opgedragen aan Jerry Toelsie. Hij heeft voorafgaand aan de instelling van de leerstoel het hoogleraarschap aanvaard middels het houden van een rede getiteld: ‘De toepassing van pathofysiologische principes bij de aanpak van chronische aandoeningen’.

Tijdens de inaugurele rede hield Toelsie het gehoor voor dat chronische aandoeningen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Deze aandoeningen veroorzaken vele complicaties, verminderen de levenskwaliteit en arbeidsproductiviteit, zorgen voor vroegtijdige sterfte en hebben een enorme impact op de gezondheidszorg. De prevalentie van chronische aandoeningen wordt beïnvloed door een aantal modificeerbare en niet modificeerbare risicofactoren.

Aanpak van de modificeerbare risicofactoren kan de prevalentie en vroegtijdige sterfte aanzienlijk verminderen. Het is daarom belangrijk om de pathofysiologische mechanismen van chronische aandoeningen te bestuderen. Hierdoor ontstaat er een beter begrip van de ziekteprocessen, waardoor men in staat is effectievere preventieve en curatieve interventies te ontwikkelen.

Met het aanvaarden van het hoogleraarschap door Toelsie en het bekleden van de leerstoel ‘Pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen’ door deze hoogleraar is de vierde actieve leerstoel aan de Faculteit der Medische Wetenschappen ingesteld.

Venetiaan heeft op dezelfde dag de leerstoel ‘Fysiologie met de nadruk op Homeostase’ ingesteld. Voorafgaand hieraan hield Robbert Bipat zijn inaugurele rede getiteld ‘Factoren die het behoud van de homeostase in het menselijk lichaam bevorderen – Een Fysiologisch Concept’. Met het houden van de oratie heeft Bipat het hoogleraarschap aanvaard en is het invullen van de leerstoel door Venetiaan aan hem opgedragen.

Tijdens de inaugurele rede is uitgelegd dat homeostase staat voor een constante toestand van evenwicht. In dit geval van het constant houden van fysische, chemische en biologische factoren in ons lichaam. De homeostase kan steeds verstoord worden wanneer de input of output van een van deze factoren verandert.

Oorzaken voor verstoring zijn onder andere voeding, klimaatverandering, microbiële infecties en inwendige verandering van orgaanfuncties zoals van het hart, de bloedvaten, endocriene organen of uitscheidingsorganen. Zolang de verstoring kan worden gecompenseerd en de homeostase behouden blijft, is het lichaam gezond. Wanneer de compensatiemechanismen tekortschieten, worden wij ziek en kunnen wij bij aanhouden daarvan ook nog sterven.

De leerstoel ‘Fysiologie met de nadruk op Homeostase’ is de 22ste leerstoel die vanaf de oprichting van de universiteit aan de Faculteit der Medische Wetenschappen is ingesteld. Het is de derde actieve leerstoel aan deze Faculteit: de meeste eerder benoemde hoogleraren zijn al overleden. Twee daarvan zijn de universiteit in 2021 komen te ontvallen.

VANDAAG