Keukenpersoneel Esther Stichting in beraad

Print Friendly, PDF & Email

Het keukenpersoneel van de Esther Stichting is dik ontevreden over de benoeming van een hulpkracht in de keuken tot chef-kok. De persoon die nu waarneemt in de functie wacht allang op een benoeming. Dit is reden voor verbazing bij de medewerkers, dat de huidige verantwoordelijke is overgeslagen en een hulpkracht in de keuken is benoemd. Ook het salaris wordt met terugwerkende kracht uitbetaald vanaf januari 2021.

Het betrokken personeelslid werd eerder vorig jaar goed bevoordeeld met een bedrag van tussen de SRD 8.000 en SRD 10.000 dat bedoeld was als onkostenvergoeding en vervoerstoelage, terwijl het overig personeel slechts een bedrag van tussen de SRD 2.500 en SRD 2.800 heeft ontvangen.

In de maand maart van dit jaar werd hetzelfde personeelslid ook weer dik beloond met een bedrag van SRD 21.000 aan premie over de achterstallige werkdagen en uren, omdat het personeel nog geen aanspraak maakt op overuren, zon- en feestdagen, middag- en nachtdiensttoelagen.

De overige personeelsleden hebben dit bedrag nooit gezien op hun loonslip en of ontvangen. Volgens bekomen informatie hebben alleen personeelsleden van Javaanse komaf deze bedragen ontvangen.

De benoeming tot chef-kok heeft de emmer doen overlopen. De overige personeelsleden hebben het gevoel, dat er sterk wordt gediscrimineerd op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Verder vermoeden zij dat personen met een bepaalde politieke achtergrond voorkeur hebben met betrekking tot hun rechtspositionele zaken.

Diverse actoren betrokken bij de Esther Stichting zijn in kennis gesteld van de vele perikelen binnen de instelling.

VANDAAG