Hevige rukwinden en zware regenbuien op komst in Suriname

Door hevige rukwinden zijn daken weggerukt. Archieffoto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen (CIR) en de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) ressorterende onder het ministerie van Openbare Werken (OW) treffen voorbereidingen voor de natuurrampen die op komst zijn. Er is voldoende aanleiding aanwezig om de gemeenschap te waarschuwen voor de hevige rukwinden die binnenkort worden verwacht. Deze kunnen ook gepaard gaan met zware regenbuien.

Daarom blijft OW de samenleving op de hoogte houden door eenieder op tijd van de juiste informatie te voorzien. Uit onderzoekingen en metingen is gebleken dat de Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) zich momenteel boven Suriname bevindt, welke regelmatig mede geactiveerd zal worden door langstrekkende golfstoringen en uitlopers van lagedrukgebieden.

De periode van mei-september wordt gekarakteriseerd door langstrekkende tropische golven (vanuit de westkust van Afrika). Verwacht wordt dat de tropische golven en orkanen heel actief zullen zijn dit jaar, vanwege de nu al geregistreerde hoge zeewatertemperatuur van de Tropische Atlantische Oceaan, de Golf van Mexico en de Caribische zee.

Het kan zo nu en dan heel erg droog en warm zijn, maar tot augustus van dit jaar zal de frequentie van onweersbuien blijven toenemen. Deze buien kunnen gepaard gaan met af en toe kortstondige rukwinden, waarna er ook windhoosontwikkeling kan plaatsvinden bij gunstige weersomstandigheden. Het orkaanseizoen begint in juni en eindigt in november. Afhankelijk van de locatie en verplaatsing van de orkanen, kan Suriname beïnvloed worden door de spiraalband, welke gepaard gaat met zware neerslag en rukwinden, waarvan de windsnelheden hoger kunnen zijn dan 70 km per uur.

Verder wordt aangegeven, dat windstoten zich ontwikkelen rondom buien, ze kunnen plotseling toeslaan en van windrichting veranderen, maar de echte zware windstoten treden op bij onweersbuien. De instanties van het OW stellen de gemeenschap eveneens in kennis dat tijdens een onweersbui de temperatuur plaatselijk kan dalen tot wel tien graden. Bij zo’n situatie is er sprake van een downburs, waarbij sterke windsnelheden worden gemeten, geassocieerd met stortbuien.

In Suriname kennen we dit als Sibibusi. Deze windhozen komen in deze periode ook voor in Suriname. Het is een wervelwind, die zichtbaar is onder een onweerswolk als een trechtervormige slurf. Windhozen veroorzaken ook heel veel schade aan gebouwen en bomen. Doordat de windrichting of windsnelheid verandert met de hoogte, zorgt dat ervoor dat er rotatie ontstaat in de onweerswolk en de wolk kan beginnen te draaien. Als deze draaiende luchtkolom wordt opgenomen door de stijgbewegingen (turbulentie) in de wolk, ontstaat een draaiing rond een verticale as. Wanneer de trechter de grond bereikt is de tornado of windhoos geboren.

Belangrijk om te weten is namelijk dat bomen in de omgeving van huizen en wegen een gevaar kunnen vormen voor en tijdens stormachtige weersomstandigheden. Suriname raakt momenteel geconfronteerd met veel neerslag met als gevolg dat de bodem volledig verzadigd raakt. Hierdoor hebben bomen minder houvast en kunnen sneller omvallen.

“Controleer bomen in uw omgeving op oud hout of te lange takken die te dicht bij uw huis groeien en snoei waar nodig. Controleer of er zinkplaten los zitten en reinig jaarlijks de dakgoten,” wordt gemeld in een persbericht. De laatste tien jaar hebben we te maken gehad met een verhoogde frequentie van natuurrampen.

Het is hierdoor raadzaam een verzekering af te sluiten tegen storm en natuurrampen. Schuil nooit onder een boom bij een harde wind, takken kunnen afbreken en bomen kunnen ontwortelen. Blijf tijdens een storm binnenshuis en ga alleen naar buiten als het echt moet.

Geadviseerd wordt om vooral te rijden op hoofdwegen en wegen geflankeerd door bomen te vermijden. Verder wordt ook meegeven om auto’s niet onder bomen te parkeren. Indien u na de storm hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met het NCCR via het nummer 114 of het Crisisteam Infrastructuur en Rampen van Openbare Werken via het bel- of appnummer 8989114.

VANDAAG