Ramdin: ziekenhuizen moeten de 17 procent loonsverhoging zelf betalen

Minister Albert Ramdin. Foto: DNA
Print Friendly, PDF & Email

Personeelsleden van het Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ) en het Diakonessenhuis menen aanspraak te maken op de 17 procent loonsverhoging die de regering aan ambtenaren en gelijkgestelden heeft toegekend. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zei gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers dat de 17 procent loonsverhoging voor het personeel moet komen van de directies van voornoemde ziekenhuizen.

Dat bedrag moet volgens minister Ramdin gehaald worden uit de inkomsten van de verhoogde ligdagtarieven van de ziekenhuizen. Ramdin heeft begrip voor de opvatting van het personeel, maar dat zij voor een 17 procent loonsverhoging bij hun respectievelijke directies moeten zijn. Dit omdat het gaat om particuliere instellingen.

Ramdin deelde mee dat de ligdagtarieven per 1 januari 2022 met 34 procent zijn verhoogd en dat met de Nationale Ziekenhuis Raad was afgesproken dat die 17 procent tegemoetkoming aan hun werknemers via die 34 procent stijging zou moeten gaan. Eerder waren de ligdagtarieven met 112 procent verhoogd.

De bewindsman deelde mee dat er vanaf 2020 een bedrag van dichtbij de SRD 600 naar bijna SRD 1900 is verhoogd. Ramdin haalde aan dat het bedrag mogelijk niet goed genoeg is, maar dat de 17 procent loonsverhoging moet komen van de directies. Er is met de bond afgesproken dat als de ziekenhuizen vorderingen op de staat hebben, de staat zal kijken hoe die betalingen te doen, zodat de ziekenhuizen uit dat bedrag die 17 procent kunnen betalen.

De overheid kan niet inkomen om 17 procent loonsverhoging aan het personeel van het RKZ en het Diakonessenhuis te betalen. Volgens Ramdin verschillen de meningen over hoeveel vorderingen de ziekenhuizen op de staat hebben. Vrijdag zullen gesprekken gevoerd worden met de directies van de ziekenhuizen om na te gaan hoe de transacties gedaan zullen worden als de ziekenhuizen daadwerkelijk vorderingen hebben op de staat. Ramdin benadrukte ook dat binnen het managementteam van de ziekenhuizen gekeken moet worden hoe zij zullen doorgaan met de betaling.

“We beseffen dat het zorgsysteem goed geëvalueerd moet worden. Het is duidelijk dat bepaalde ziekenhuizen bedrijfseconomisch niet kunnen draaien. Ook vanwege COVID-19, maar we moeten nadenken over oplossingen. Ze moeten fuseren, kleiner gaan of specialistisch worden, maar die besluiten moeten we wel nemen”, stelde Ramdin.

Na acties van het personeel onder leiding van de bond, is Robby Naarendorp, voorzitter van de bonden bij de ziekenhuizen, opgeroepen door de regering voor een gesprek. Het personeel en de bond waren niet tevreden over het gesprek en er is toen besloten de acties voort te zetten. Ramdin betreurt dit en zei dat hij een beroep heeft gedaan op de bond om de zorg te continueren. Echter kan hij niets doen als de acties doorgaan.

VANDAAG