Suriname

Om een sociaal project te kunnen uitvoeren, organiseren de ressortraad- en districtsraadsleden van het ressort Saramaccapolder een Doksa cook-out op 30 oktober. Er wordt aan de gemeenschap gevraagd om deze activiteit te ondersteunen. Per deelnemende…

Vier personen die op zaterdag 15 oktober hengelden op een perceel aan de Damboentongweg in het district Saramacca, werden op een bepaald moment door Braziliaanse bijen aangevallen. De politie van het bureau Groningen ontving omstreeks…

Ontevreden bushouders zullen vandaag niet rijden. Hoewel er een principeakkoord is bereikt tussen minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en John Mahadewsing, voorzitter van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), zijn de bushouders opgeroepen…

De tragikomedie ‘El Houb’ is te zien op Internationaal LGBTIQ+ Filmfest. Je probeert te doen wat je familie van je verwacht, je wil dat iedereen trots op je is. Je doet je best om niemand…

35 jongeren hebben de vakantiecursus bakken, kapper, pedi- en manicuren succesvol afgesloten. Deze cursus is georganiseerd door de BEP-jongerenraad en was bedoeld voor schoolgaande jongeren, hangjongeren en werkende jongeren uit de buurten Houttuin, Vredenburg, Ephraimzegen…

De 56-jarige bromfietser Jhabboe Shamkoemar heeft vandaag na een aanrijding met een Noah busje aan de Hendrikstraat ter plekke het leven gelaten. De politie van het bureau Uitvlugt kreeg omstreeks 10.46 uur via het Command…

Het tienjarig bestaan van de Scholengemeenschap Sanatan Dharm (SGS) is op woensdag 12 oktober op een feestelijke manier herdacht. Eerwaarde pandit Anandkoemar Jhinkoe-Rai heeft een pooja gehouden met twee docenten en twee studenten om de…

Er wordt momenteel nagegaan hoe de Surinaamse Jeugdraad geïmplementeerd moet worden. Volgens minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) zal de jeugdraad anders gaan functioneren dan het Jeugdparlement. Een van…

De regering wil veel doen voor het binnenland, maar is er lang nog niet vooral op het gebied van onderwijs en volksgezondheid. Er zijn veel ontwikkelingskansen die aan de binnenlandbewoners voorbijgaan vanwege het tekort aan…