Meer werkgelegenheid met implementatie Trustlogics

Foto: Flickr
Print Friendly, PDF & Email

Trustlogics is een bedrijf in de Verenigde Staten die technologische diensten biedt aan de wervingsindustrie. Dit bedrijf maakt bekend dat het zijn diensten zal uitbreiden naar Suriname. Dit initiatief gecoördineerd en georganiseerd door ambassadeur Siegfried Jalink, honorair consul van Suriname in Amerika, is een grote stap in de verbetering van de werving van werknemers.

Voorbereidend overleg met Jalink was gericht op het vaststellen van de vitale noden van de werkgelegenheidssector in Suriname. In vroege stadia van de gesprekken is overeengekomen dat Trustlogics zal zorgen voor de nodige verbetering in de beschikbare analyses en communicaties. Op de eerste plaats zal wel gewerkt worden aan de betrouwbaarheid van de algemene data over werkgelegenheid voor de verschillende sectoren.

Het hoofddoel van het bedrijf in Suriname zal zijn het verbeteren van de werving van werknemers en het wervingsproces voor werkzoekenden en studenten van Suriname. Daarnaast zal dit initiatief zorgen voor verdere ontmoetingen met universiteiten en bedrijven met het doel om bewustwording te creëren over www.trustlogics.com en de voordelen van het openen van een TL-account voor werkzoekenden en studenten in Suriname.

Verwacht wordt dat het Trustlogics protocolpersoneelstekorten aan het licht zal brengen die de regering zorgen baart. Het bedrijf belooft dat Suriname de voordelen zal ervaren en directe verbetering zal zien in de huidige werving en wervingsprocessen. De implementatie van Trustlogics zal leiden tot een grotere efficiëntie, verlaging van de wervingskosten en vermindering van de wervingstijd. Hierdoor zal er een veel nauwkeuriger beeld van de mogelijke werkgelegenheid ontstaan. Dit is goed nieuws voor werkzoekenden en het bedrijfsleven gezien het bedrijf ernaar streeft om meer werkgelegenheid te creëren en groei te bereiken in de Surinaamse economie.

NII

VANDAAG