Privacy

Suriname Herald respecteert de privacy van de personen die van haar diensten gebruikmaken en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Suriname Herald gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die zij ontvangt. In deze Privacy Policy wil Suriname Herald u onder andere informeren voor welke doeleinden zij uw gegevens bewaart en verwerkt.

Verzameling (persoons)gegevens
Indien u ons via de website een e-mail stuurt, dient u uw e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres is noodzakelijk om te kunnen reageren op uw e-mails.

Cookies
Suriname Herald maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. Dit bestand bevat een aantal gegevens, zoals uw e-mailadres en uw voorkeuren bij het bezoeken van de website.

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. Het is echter ook mogelijk uw webbrowser zo in te stellen dat cookies in uw geval worden geweigerd. Indien u hiervoor kiest, bestaat de kans dat bepaalde functionaliteiten op de website niet meer door u gebruikt kunnen worden en dat u vaker uw gegevens opnieuw zult dienen in te vullen.

Webtellers
Suriname Herald maakt ook gebruik van zogenaamde webtellers. Met webtellers wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals het nummer van een cookie, de tijd en datum waarop een pagina is bezocht. Door middel van webtellers krijgt Suriname Herald een beter inzicht in het bezoekgedrag van haar gebruikers, zodat zij haar diensten nog beter kan afstemmen op uw wensen. De gegevens die in dit kader worden opgeslagen en geanalyseerd, zijn algemeen en anoniem; ze kunnen dus niet worden herleid tot een bepaald persoon.

Wijzigingen Privacy Policy
Suriname Herald kan in de toekomst besluiten haar Privacy Policy te wijzigen. Zij zal dat via haar website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.

Indien u nog nadere vragen of verzoeken heeft, kunt u een e-mail sturen naar:
info@srherald.com.

Laatst bijgewerkt op: 12 december 2012