Guyanese regering komt volk tegemoet en verlaagt brandstofprijs

Een pompstation van GuyOil in Georgetown

De Guyanese regering heeft per direct de prijs voor benzine en diesel verlaagd. Ashni Singh, senior minister op het Kabinet van de President van Guyana, belast met financiën, heeft woensdagavond aangekondigd dat de regering de governmenttake op benzine en diesel heeft verlaagd om de binnenlandse impact van de recente sterke stijging van de wereldmarktprijs voor brandstof te verzachten.

Bij de aankondiging van de verlaging van de accijnzen merkte minister Singh op dat de olieprijzen de afgelopen maanden gestaag zijn gestegen op de wereldmarkt, van US$ 35 per vat eind oktober 2020 tot meer dan US$ 60 per vat bij het sluiten van de handel vandaag. Als gevolg van deze gestage stijging op de wereldmarkt zijn de brandstofprijzen ook op de binnenlandse markt gestegen.

Om de impact op de burger, met name het reizende publiek en de productieve sectoren waarvoor brandstof een belangrijke input is, zoveel mogelijk te beperken, kondigde minister Singh aan dat het accijnstarief op zowel benzine als diesel zal worden verlaagd van 50 procent naar 35 procent en wel met onmiddellijke ingang.

Hierdoor zal ook de prijs aan de pomp met onmiddellijke ingang verlaagd worden. Concreet wordt verwacht dat de benzineprijzen zullen dalen van GYD 184 (SRD 12,47) per liter tot GYD 170 (SRD 11,52) per liter en de dieselprijzen van GYD 170 (SRD 11,52) per liter tot GYD 160 (SRD 10,84) per liter.

Minister Singh legde uit dat de PPP/C-regering tijdens haar vorige ambtsperiode regelingen had getroffen om het accijnstarief op brandstof van tijd tot tijd aan te passen om de binnenlandse impact van schommelingen op de wereldmarkt op te vangen en dat de huidige belastingaanpassing gebeurt met behulp van dit eerder vastgestelde mechanisme.

Minister Singh benadrukte dat de aanpassingen in overeenstemming zijn met de sterke voortdurende inzet van de regering van president Mohamed Irfaan Ali om ervoor te zorgen dat binnenlandse klanten worden beschermd tegen scherpe prijsescalaties op de wereldmarkt en tegen stijgende kosten van levensonderhoud.

VANDAAG