Waterhoofd, corruptie en machtsmisbruik

Dr. Roy Bhikharie
Print Friendly, PDF & Email

Dat de overheid een waterhoofd is en vele corruptieve ambtenaren heeft, die vaak ook misbruik maken van hun bevoegdheden (détournement de pouvoir) is algemeen bekend, de goede niet te na gesproken natuurlijk. Het is tegenwoordig zelfs zo erg dat een substantieel deel van onze bevolking vindt dat deze corruptie niet te bestrijden is. De meest corruptieve ambtenaren zijn degenen die ongestraft conflicterende functies bekleden, comptabele regels veronachtzamen, onderhandse gunningen verstrekken, en zichzelf, alsook familieleden en vrienden, bevoordelen door middel van gronden, concessies, en belastingontduiking.

Waterhoofd
Het waterhoofdprobleem is door een kleine reorganisatie niet moeilijk op te lossen om de primaire dienstverlenende taak van de overheid te kunnen verbeteren. Bij de CBB bijvoorbeeld kunnen meer personen worden ingezet om de wettelijk bepaalde schafttijden daadwerkelijk als zodanig te kunnen gebruiken zonder dat de dienstverlening wordt gehinderd. Hierdoor hoeven de kantoren niet een uur voor de officiële sluitingstijd voor het publiek te worden gesloten. Het grappige is dat op enkele van deze kantoren tegen de muur geplakt staat: ‘Samenwerken bevordert de dienstverlening.’

Corruptie en machtsmisbruik
Corruptie is ingeworteld en ingeburgerd in de hele samenleving hoofdzakelijk als gevolg van het systeem van de algemene verkiezingen. Bij gebrek aan pre-electorale verkiezingen, kan bij wijze van spreken een hond, kat of rat die op een verkiesbare plaats staat, gekozen worden. In Suriname geschiedt deze positionering grotendeels door zogenaamde sponsoring en vriendjespolitiek.

Aangezien de transparantie van financiering van politieke partijen niet goed bij wet geregeld is, worden vele van deze partijen bestuurd door kapitaal. Het frappante hiervan is dat de enige plaats waar de term ‘behoorlijk bestuur’ in onze grondwet voorkomt, betrekking heeft op het functioneren van politieke partijen. De dieperliggende gedachte is waarschijnlijk terecht dat het overheidsbestuur een reflectie is van de wijze waarop politieke partijen functioneren, en juist daar gaat het goed en voortdurend mis. Vandaar dat politieke partijen ook niet worden afgerekend op basis van corruptie.

PVP
De Progressief-Verheffende Partij (PVP) wil het tij doen keren door binnenkort een website te launchen om elke Surinamer de gelegenheid te geven zelf kandidaten in te vullen voor alle vertegenwoordigende lichamen, dus DNA en districts- en ressortraden. Op deze wijze wordt ook strijd gevoerd tegen kapitaalmisbruik. Bovendien kunnen hierdoor ook de armen voor zichzelf opkomen. In dit kader wordt de achtergestelde positie van de vrouw ook niet vergeten.

Vrouwen
De PVP hoopt dat ongeveer 70 procent van de geplaatste kandidaten via onze website uit vrouwen zal bestaan en wel om de volgende redenen: ‘Op de Surinaamse middelbare scholen is 64,6% van het vrouwelijk geslacht en 35,4% van het mannelijk geslacht. Op de Pedagogische Instituten zijn er niet minder dan 95% vrouwen. Ook op de universiteit zijn 68,9% van de studenten vrouwen.

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat in Suriname vrouwen tot de meest ontwikkelde groep behoren. Waarom worden vrouwen in de Surinaamse politiek-bestuurlijke organen dan nog steeds geschuwd en slechts als lokazen en stemvee misbruikt tijdens de verkiezingen? In elk geval worden vrouwen door deze politieke partijen niet als gelijkwaardig en ‘gelijk’ beschouwd! Ook hierin wil de PVP het mes in zetten.

dr. Roy Bhikharie, PhD
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij (PVP)

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG