Sexting

Ernestina Gӧdeken
Print Friendly, PDF & Email

Aha, ik zie ze al, al die gefronste wenkbrauwen en extra actieve hersenen die zich afvragen: wat is dat nou weer? Een heleboel onder ons horen dit woord voor het eerst. Zeker mijn en de generatie daarvoor heeft nogal wat moeite met het bijhouden van alle nieuwe trends van deze tijd. Meneer KOENEN zou ook de grootste moeite hebben met het optekenen van deze nieuwe woorden met hun betekenis.

Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van seks (verwijst naar de seksuele inhoud) en texting (sms/mms). De term werd voor het eerst gebruikt begin 21ste eeuw.

De steeds grotere mogelijkheden om met elkaar te communiceren wereldwijd, hebben erin geresulteerd dat zelfs de jongsten onder ons ook met deze nieuwe trend meedoen. De mobiele telefoon leent zich daar uitstekend voor. De meesten zijn uitgerust met foto- en videocamera, waardoor het samenstellen van zo’n bericht echt een makkie is. Niet alleen jongeren maken gebruik van sexting. Ondanks de negatieve sfeer rond sexting, zijn er veel koppels die besluiten toch aan sexting te doen.

Uit een steekproef onder Amerikaanse collegestudenten bleek dat 54% minstens één keer seksueel getinte video’s of foto’s naar hun partner had gestuurd. Ongeveer een derde doet dat af en toe. Een van de motivaties is het willen verbeteren van de relatie en seksuele bevrediging. Meer spanning in het geheel brengen. Vrouwen maken relatief vaker gebruik van deze vorm van verleiden dan mannen, mogelijk ook omdat ze het idee hebben dat het de privacy niet schaad. Niks is echter minder waar. Want stel dat de relatie uitgaat? Als je ex kwade bedoelingen heeft, kan deze je foto’s en filmpjes gemakkelijk op internet zetten. De hele wereld kan deze dan zien. Dat kan nooit je bedoeling geweest zijn!

Het grootste risico bij het versturen of posten van seksueel getinte foto’s of video’s op het internet is de controle over het fragment. Als de foto eenmaal op het internet is geplaatst, heeft de eigenaar er geen controle meer over. Uit een studie van Internet Watch Foundation blijkt dat 88% van de zelfgemaakte seksuele video’s of foto’s worden doorgestuurd of worden verplaatst naar andere websites. In sommige gevallen worden de filmpjes geplaatst op pornografische sites. Ze kunnen ook nog bewerkt worden met photoshop en dan is gauw het hek van de dam. Kinderpornografie wordt ook hierdoor verder gestimuleerd.

Volgens de Amerikaanse wet is het plaatsen van seksueel getinte berichten en beelden van personen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt strafbaar. Ook als je het zelf plaatst en je hebt de leeftijdsgrens van 18 niet bereikt ben je bezig met een strafbaar feit. In velen staten mag je hiervoor dus vervolgd worden. In Europa, met name Nederland, zijn er hieromtrent ook regels. Hoe dat met Suriname zit is vooralsnog onduidelijk. Maar dat sexting ook in SU niet onbekend is, mag duidelijk zijn.

Dat het om een probleem gaat, welke ernstiger is dan we wel denken, mag geconcludeerd worden uit de volgende onderzoekscijfers in de USA. Ongeveer 78% van de jongeren bezit tegenwoordig een mobieltje. Zeker 50% daarvan doet actief mee aan sexting. Zou je deze groep echt vervolgen, dan zou het criminaliteitscijfer drastisch omhoog gaan en de jeugd cellenhuizen al gauw vollopen.

Er zijn natuurlijk ook groepen die deze doem-theorie weerspreken en aangeven dat er eigenlijk geen kwaad schuilt hierin, zolang er geen sprake is van dwang, intimidatie, pesterij en zo meer. Hoe het ook mag zijn, dit is een verworvenheid van de ‘moderne’ tijd, waarin we blijkbaar te weinig real life hebben, sociale contacten leggen, maar kiezen voor het virtuele. Of daar een controlerende en opvoedkundige taak voor ons als ouders en voor ons als maatschappij in zit, lijkt mij een interessante discussie. Momenteel leidt sexting een eigen leven en is het wereldwijd bijna niet meer te stoppen. Wat wel kan is natuurlijk een waarschuwende boodschap sturen aan allen die zich hiermee bezig houden.

Let op: laat je niet verleiden tot het versturen van sexy foto’s en filmpjes. Het is niet zo onschuldig als het wel lijkt. Als je het toch doet, doe het dan slim en verstuur niets met je gezicht en/of andere herkenningstekens in beeld. Een foto of video die op internet staat, gaat daar nooit meer vanaf en kan je je hele leven lang achtervolgen… BE SMART!

Ernestina Gӧdeken

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG