Klimmen uit het moeras van corruptie

Angelique Alihusain-del Castilho

Vandaag is de nieuwe lijst met de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International uitgekomen. En wie gehoopt had dat we er als land beter vanaf kwamen, komt bedrogen uit. Want stonden we in 2013 met een CPI van 36 nog op de 94ste plaats, dit jaar staan we met een CPI van nog steeds 36 nu op plaats 100. Onze CPI-score is ver onder het gemiddelde van onze eigen regio. Onze score plaats ons dichter bij Afrika, bepaalde rampgebieden in Azië en in Oost-Europa. En natuurlijk kun je je hoofd schudden en zeggen dit interesseert je niet, maar dat verandert niets aan het feit dat deze cijfers een duidelijke indicatie zijn in welke richting wij als land en volk bewegen. Een richting van verdere vernietiging van normen en waarden, grotere onzekerheid, groter wantrouwen en bovenal grotere ongelijkheid. Ik kom vaak mensen tegen die mij zeggen dat er niets aan te doen is, of dat het geen zin heeft eraan te beginnen.

Ik zie het echter anders. Wij moeten beseffen dat wij allemaal meebetalen voor de corruptie en daarmee enkelingen onverdiend en ongestraft verrijken. Voor haast elke aankoop en/of dienst die wij betalen, kan geschat worden dat er minstens 30 procent extra op is vanwege verrekening van betaalde smeergelden of ‘tyukus’, zoals betalen om je container vlot te laten afhandelen of je bouwvergunning of je paspoort. En zo kunt u zeker nog een aantal noemen. Wij die behoren tot de groep die daadwerkelijk goede intenties hebben met Suriname en alle Surinamers, hebben geen keus dan corruptie aan te pakken, ongeacht de risico’s en/of harde werk. Het beeld van het Suriname dat we zullen tegenkomen als we voortgaan op deze weg heeft veel weg van de ‘horror’ beelden die we zien bij CNN over landen in Afrika en Oost-Europa waar hongersnood en armoede het volk teisteren terwijl politieke leiders in ongekende weelde leven. Dit is meer dan voldoende motivatie om er hard tegenaan te gaan. Daarom heb ik ook een ‘zerotolerance’ attitude naar corruptie. Duidelijk is zeker dat ik alleen het niet ga kunnen doen, we moeten het samen doen. We kunnen beter en we moeten beter!

Het land waar ik me nu bevind, Zwitserland, heeft een CPI-score van 86 en staat op de vijfde plaats. En je merkt het verschil, zelfs als bezoeker. Het openbaar vervoer is gratis voor bezoekers en je hoeft je niet af te vragen als dat over zes maanden nog zo zal zijn, want hier wordt voorspelbaar beleid gemaakt. En het mooie is dat er ook Surinamers hier wonen en die houden zich aan alle regels. Het argument dus dat wij Surinamers anders zijn en daarom corrupt, snijdt mijns inziens dus geen splinter hout! We kunnen het, en we willen het! De meesten onder ons in ieder geval!

Iedereen heeft in dit proces een niet te onderschatten rol. Allereerst moeten we heel bewust de politici selecteren die ons moeten vertegenwoordigen. Het moeten personen zijn die daadwerkelijk de ontwikkeling van Suriname prioriteit geven boven het eigen belang of de eigen bescherming tegen justitiële autoriteiten, nationaal of internationaal. Maar ook de media hebben een niet te verwaarlozen rol, die vooral controlerend, analyserend en informerend behoort te zijn. Naar mijn gevoel ligt echter de zwaarste taak bij ons burgers. Wij moeten niet alleen selectief zijn bij onze keuze voor vertegenwoordigers, maar ook dagelijks inhoud geven aan ons streven om corruptie te bestrijden. En dat is gemakkelijker dan men vaak denkt. Door dagelijks ons werk en de dienstverlening op een juiste en correcte wijze uit te voeren naar iedereen die daar aanspraak opmaakt. Door openheid te geven van processen die gevolgd worden en ons te committeren aan deadlines. Heel belangrijk is dat wij ons niet verplicht voelen om ‘tyukus’ te betalen, maar juist roepen om dit te weigeren en het te melden. We moeten vrij zijn van corruptie en om vrij te zijn is er moed nodig. Die moed zullen we gezamenlijk opbrengen en het effect zal overweldigend zijn. Ik ben daarvan overtuigd.

Gedragscode
Waar het dus op neerkomt is dat we een grote en belangrijke stap in de goede richting kunnen doen door een gedragscode aan te nemen die in het belang is van gelijke kansen voor iedereen! De sleutel woorden in deze gedragscode zijn: transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid. Als wij allen deze waarden hanteren in onze dagelijkse bezigheden, zullen wij een golf van veranderingen teweegbrengen waar we tot nu toe alleen van hebben kunnen dromen.

Ik ben ervan overtuigd dat wij in meerderheid het echt menen met de ontwikkeling van geheel Suriname voor ons allen die hier tot hun thuis rekenen, en het is daarom hoog tijd dat wij eisen van alle gezagsdragers en politici dat zij de minimum standaarden van transparantie en aansprakelijkheid in acht nemen en respecteren. En dat ook onze woorden onze daden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij het kunnen. U toch ook! Onze toekomst is ons aller verantwoordelijkheid!

Angelic Alihusain-del Castilho
Ondervoorzitter DA91

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG