Zwart-wit

Victor Jones

Wij hebben al enkele dagen kennis gemaakt met de maand december van het jaar 2014. Op de sociale media is er op een waardige wijze met allerlei annimaties afscheid genomen van november 2014 en is december 2014 groots aangekondigd. Langzaam tikkend, naderen wij zo zoetjes aan de tweede helft van de maand en tegelijkertijd het eind van het jaar 2014. December staat bekend als de maand van gezelligheid, uitbundigheid, vrede, vredig, vreugde, veel eten, drinken, plezier, dansen, vuurwerk, diners, champagne, wijn, terugblikken en nog veel meer.

Wat onze bijzondere aandacht getrokken heeft is de dag van 5 december en alles daaromheen. 5 december, dat al langer dan een eeuw een “mooi” kinderfeest was voor zowel kinderen als ouders, staat vandaag onder grote druk. De vele “Zwarte” Piet-discussies en acties spreken voor zich. De voor- en tegenstanders laten allen hun stem horen. Is het einde van Sinterklaas nabij? Zullen de Sinterklaasdeuntjes ook geleidelijk aan verdwijnen? Krijgt de “Gudu Pa” gedachte meer vorm of wordt het simpelweg onze kinderdag? Is een sinterklaasviering zonder de Sint en zijn knecht Piet nog denkbaar? Wordt de zwart en wit tegenstelling wederom aangewakkerd en of versterkt? Zoveel onbeantwoorde vragen.

Zwarte Piet mag of zal wel verdwijnen, echter blijven de kleuren zwart en wit altijd bestaan evenals de zwart-wit gedachte. Ik denk gelijk aan mijn beste vriendjes Sjors en Sjimmie. Zwart en wit doet ons denken aan het goede en het kwade, het goede en het slechte, het mooie en het minder mooie, lees lelijke, het positieve en het negatieve. Zwart en wit zijn slechts kleuren met hun heel mooie betekenissen. De zwart-wit gedachte komt er ook even bij kijken, bekend als zwart-wit denken, denken in termen van goed of fout, vaak vanuit zichzelf geredeneerd, geen middenweg, geen derde weg zoals management guru Stephen Covey dat wereldwijd verwoord heeft. Zwart-wit denkers denken rechtlijnig, in twee uitersten, een pleidooi voor oorlog, geen verzoening, te vergelijken met koppige bokken. Welke houding zal de zwart-wit denker zich moeten aannemen gedurende de maand december, de maand van vrede en verzoening? Dat begint met jezelf stel ik mij zo een beetje voor. Vrede met jezelf, en dan met de ander.

Zwart en wit zijn slechts kleuren met hun heel mooie betekenissen, dat dacht ik tenminste. De betekenissen kunnen heel mooi zijn, echter merken we dat kleuren verschillende betekenissen hebben en vanuit diverse culturen hun eigen betekenis en of waarde, waar ik het vandaag niet diepgaand over zal hebben. Een speurtocht of tewel onderzoekje heeft ontzettend veel betekenissen van de kleuren zwart en wit opgeleverd, dankzij mijn grote elektronische vriend “google” genaamd. Zo kan aan zwart toegevoegd worden; orde scheppend, respect afdwingend, vormgevend, onbestemde angsten houden, van het verborgene, houden van het zondige, remmingen, droefheid, het spanninggevende, distantie, vrede, ernst, het afwezig zijn van licht, zich proberen te bevrijden van sombere stemmingen, grenskleur van het leven, rouw en dood.

Wit symboliseert onder andere onschuld, zoeken naar het reine, geloof, zuivere, behoefte aan het spanningsvrije, vrij van smetten zijn, zich schoonwassen, zich vrijpleiten, blijdschap, barmhartig, rouw, met een schone lei beginnen, bewust van eigen falen, leegheid, weigeren van een imago van perfect zijn, koud, rouw, helderheid, vrij van smetten, vreugde, feest, liturgische kleur voor grote feesten zoals Kerstmis, Pasen, wordt gebruikt bij de doop, het huwelijk en soms bij de uitvaart, blijdschap, tederheid, liefde.

Aan de symbolische betekenissen zijn er ook uitspraken aan de kleuren verbonden. Wij spreken onze geliefden aan met mijn zwarte parel, mie blaka rosu en zo zijn er nog meer bekende en onbekende uitspraken zoals: witte rook zien (de uitspraak is bekend), een witte raaf (iets erg zeldzaams), een wit voetje halen (in de gunst proberen te komen), de prins op het witte paard (de man van je dromen), zwart werken (werken zonder belastingen te betalen), een zwartkijker (een pessimist), zwartrijden (gebruik maken van openbaar transport zonder te betalen), de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet (iemand beschuldigen van iets dat men zelf ook doet), liegen dat je zwart ziet (een grote leugenaar zijn), iets zwart op wit hebben (een schriftelijk bewijs van iets hebben), op zwart zaad zitten (geldgebrek hebben), iemand de zwarte piet toespelen (iemand tot de kwade Pier maken), het zwarte schaap zijn (degene zijn die van alles de schuld krijgt), het wordt hem zwart voor de ogen (hij ziet niet meer wat hij doet), iemand zwart maken (kwaad van iemand vertellen), het ziet zwart van de mensen (het zijn er zoveel mensen dat ze een zwarte massa vormen), op de zwarte lijst staan (niet meer vertrouwd worden, men wil je niet meer zien).

Zwart of wit, wit of zwart, het zijn slechts kleuren die haar betekenis ergens vandaan ontlenen. Onze decembertraditie verzoent zich met alles, alle kleuren en gelukkig ook met een ieder. Hadden wij een kalender bestaande uit één maand, december genaamd bestaande uit 365 dagen. Ohhhh wat een zalig en vredig leven zou dat zijn geweest.

Victor Jones

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG