2015: Het jaar van de Surinaamse droom?

Angelique Alihusain-del Castilho

We zijn alweer haast twee weken in het nieuwe jaar. In die veertien dagen zijn er op het politiek vlak vele ontwikkelingen geweest die mij tot nadenken hebben gestemd. Het is duidelijk dat de klok tikt ja, er is geen tijd te verliezen. Zoals velen met mij heb ook ik een aantal goede voornemens en doelen die gerealiseerd moeten worden. Ik moet toegeven dat het me toch wat moeite heeft gekost ze allemaal neer te pennen, vanwege de angst dat je ze niet zult halen en dan teleurgesteld zal zijn. Vreemd, vroeger kende ik dat niet. Ik ging zonder twijfel voor waar ik in geloofde. Waarom zou ik nu dan twijfelen en bewust de vrees moeten afwerpen voor ik mij durf te committeren aan doelen en realisatie van dromen?

Zou het liggen aan het feit dat we in een tijd leven waarin we dagelijks beleidsmakers horen verkondigen dat niets zeker is en het niet de taak van hen is om zekerheden te creëeren? Of zou het liggen aan die politici die ik regelmatig hoor verkondigen dat verandering niet mogelijk is, of die corruptie goed praten of negeren en het idee wekken dat het individu geen recht van spreken meer heeft. En nog erger dat kritisch zijn, staatsvijandig te noemen is.

Mijn koers staat vast!
Wat het ook mag zijn, ik ben voornemens om die persoon te zijn en te blijven die staat voor wat ze zegt en onbevreesd gaat voor waar ze in gelooft. Over minder dan 150 dagen zijn er verkiezingen en binnen enkele weken zullen velen van ons reeds in een roes verkeren waarbij we geen oog meer zullen hebben voor splinter of balk in eigen oog. Voor we zover komen is het belangrijk dat we ons referentiekader heel scherp stellen, zodat we een keuze kunnen maken in het belang van ons mooie land en dus vanzelfsprekend ook in het belang van onszelf en onze kinderen en hun kinderen. Welke rol zal die van u zijn? Ik weet waar ik voor ga. Ik ga voor mijn Surinaamse droom. En daarvan zijn de ingrediënten:
1. Corruptiebestrijding en Good Governance
2. Meer vrouwen in de actieve politiek
3. Kwalitatieve en verhoogde representatie en participatie van jongeren in de politiek
4. Groen Suriname

Het recept voor succes!
Mijn visie over het hoe en waarom heb ik in het afgelopen jaar al vaker weergegeven. Corruptie bestrijden is een harde strijd en vereist een zero-tolerance attitude. Er wordt alles aan gedaan door hen die van de corruptie leven, om corruptie in stand te houden en dat is niet verwonderlijk, want zij profiteren ervan. Gaat u maar even na hoe van de één op de andere dag hun kapitaal is toegenomen, ze rondrijden in de duurste auto’s, vergunningen voor familie en vrienden in de mijnbouw sector, grote paleizen verrijzen en allerlei nieuwe bedrijven worden opgericht met voorkennis van op handen zijnde projecten.

En dit is slechts een tipje van de sluier. Maar goed, u weet het allemaal zelf wel en misschien nog beter dan ik. Maar het ergste is dat corruptie ons allemaal berooft van de mogelijkheden om onze dromen te realiseren.

Als Surinamer, die hier al vele generaties mijn thuis noemt, kan ik hier geen genoegen meenemen.

Mijn Surinaamse droom houdt in dat elke Surinamer de gelegenheid heeft om zijn of haar dromen te verwezenlijken, en het is dus cruciaal corruptie hard en abrupt tot een einde te brengen.

Ik zal het ook het komend jaar tot mijn taak maken om alle Surinamers hiervan bewust te maken.

Ik kijk ook uit naar meer vrouwen en jongeren die verschil willen maken in de tot nu toe gedemonstreerde politiekvoering. Verschil willen maken door onbevreesd alles wat verkeerd is gegaan in de afgelopen periode te corrigeren, ook al maakt het ze niet tot ieders vriend of vriendin. Dat zijn de vrouwen en jongeren die ik hoop op de kandidatenlijsten te zien. Zij moeten op de vormgeving en uitvoering van het beleid van de nieuwe regering een vernieuwende, daadkrachtige en ambitieuze invloed hebben. Inspirerende leiders die alle Surinamers de moed en vrijheid geven om weer in hun dromen te durven geloven. Tot die groep wil ook ik behoren!

Dit zijn slechts enkele van mijn voornemens, maar ze vormen de basis van mijn Surinaamse droom. Na dagelijks deze droom met andere Surinamers te hebben gedeeld heb ik ondervonden dat het niet alleen mijn droom is, maar een gedeelde Surinaamse droom. Ik ben overtuigd dat we het kunnen en moeten realiseren!

Mijn kompas, dat mij op de juiste weg houdt, is gebaseerd op principes van recht, rechtvaardigheid, respect en integriteit.

Nu pakweg 130 dagen voor 25 mei 2015 zie ik dat er geen reden is tot vrees of twijfel! En hoewel ik besef dat het geen gemakkelijke strijd wordt om de ombuiging te maken, ga ik opgewekt en vol goede moed de politieke strijdarena in. De strijd zal hard zijn, maar het succes is gegarandeerd en de overwinning zal alle Surinamers ten goede komen. Ook in 2015 is daadkracht en ambitie mijn devies!

Angelic Alihusain-del Castilho, MA. BSc.
Ondervoorzitter DA91

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG