Babylonische spraakverwarring

Ernestina Gӧdeken

Voor mijn verhaal vandaag grijp ik heel ver terug. Helemaal naar de oudheid, waar in de Bijbelse tijd de geschiedenis van Babylonië, mijn aandacht trekt. In het oud Romeinse Imperium was Babylon, gelegen in het zuiden van Mesopotamië, een zeer welvarende stad. Het symbool van macht, materialisme en gewelddadigheid. De immense weelde en monumentale grote werd heel lang als mythe beschouwd, totdat in de 19de eeuw door middel van archeologisch onderzoek de waarheid werd bewezen.

Babylon, de hoofdstad van Babylonië, betekent ‘poort van God’. Hieruit werd ook het woord Babel afgeleid, welke de betekenis heeft van ‘verwarring’. Dwars door de gehele Bijbel komen we steeds weer Babylon tegen, welke symbool staat voor complete verwarring, chaos en verval tot goddeloosheid.

Zelf weet ik onvoldoende van de christelijke Bijbel af, maar de verhalen hebben me altijd wel gefascineerd. Allemaal met symbolische betekenis natuurlijk. Zoals in het boek de openbaring, waar uitgebreid wordt aangegeven hoe de laatste dagen zullen verlopen. De ‘Hoer van Babylon’, of ‘Babylon de grootte’, verwijzen daarin naar het alom vernietigende kwaad in de vorm van een vrouw gezeten op een zeven koppige draak met tien horens. Ze is ook beschreven als ‘de moeder der prostitutie’, en zou verantwoordelijk worden gesteld voor de ondergang van deze aarde en de kerk. Zware kost waar men zich in het Romeinse rijk mee bezig hield dus.

Na de zondvloed, waarbij alles van de aarde was weggevaagd, behalve dan wat door Noah in opdracht van God was gered, was iedereen gelijk en sprak dezelfde taal. Alles moest van de grond af weer opgebouwd worden. De nieuwe Babylon, de nieuwe aarde zuiver en goed. Nimrod echter, een nakomeling van een van de zonen van Noah, vond dat hij op eigen houtje een toren moest bouwen die rijkte tot aan de hemel. Want ja, waarom zou hij niet zo gewoon eventjes de hemel in kunnen wandelen. Moet toch kunnen! Om deze arrogantie af te straffen kwam God zelf naar de aarde en bracht volledige verwarring onder het gehele volk, door ze uit elkaar te drijven in verschillende talen. Men beweerd zelf dat daar de raciale verschillen zijn ontstaan, en dat van daaruit de mens zich over de gehele aarde heeft verspreid. Aangezien men elkaar niet meer kon verstaan en/of begrijpen is de toren van Babylon nooit afgebouwd, en is tot heden de Babylonische spraakverwarring een feit.

Het was in die dagen onder de kundige leiding van koning Nebucadnezar, dat de stad Jeruzalem werd vernietigd en God’s volk uit ballingschap werd teruggebracht naar de vrijheid. Bij het opzoeken van het gewraakte woord ‘hoer’ kwam ik op de betekenis van: ontrouwe gezellin. Historici en Bijbel critici zijn ondertussen teruggekomen op hun eerdere uitleg van wat over Babylon de grootte staat opgetekend. Je zou namelijk de hand in eigen boezem moeten steken en het verval van religie, moraal, zeden, normen en waarden moeten zoeken in je kerk en maatschappij zelf.

Zonder een oordeel te vellen over de hedendaagse kerk, ik zou niet eens durven, wil ik eigenlijk terugkeren naar de mens en onze maatschappij van vandaag. Dat hele politieke ding bijvoorbeeld lijkt verdacht veel op de oude Babylonische tijd. Want het komt steeds vaker voor dat de één niet begrijpt waar de ander het over heeft. Genoeg voorbeelden te noemen die voor verwarring zorgen. Als je als partij twijfelt of je registratie nu wel of niet rechtmatig is, en wie nu wel of niet bevoegd is om de partij te registreren. Ken je je eigen statuten dan nu wel of niet! Als er zoveel commotie ontstaat over wie nu de boventoon zal voeren op de lijst of juist de ondertoon. Als je afspraken niet kan nakomen, omdat je zaken beloofd die buiten je bereik liggen. Als je vandaag een stap doet, waar je morgen al gelijk weer spijt van hebt. Als je beseft dat er 25 geregistreerde partijen zijn op een bevolkingsdichtheid van nog geen half miljoen. Als je niet vóór samenwerking bent bij de verkiezing, maar personen wel wilt faciliteren op je lijst. Als je je er nu al van bewust bent dat samengaan na de verkiezing een must zal blijken te zijn, want Suriname bouw je niet in je eentje op.

Zo zijn er nog meer zaken die duidelijk maken dat ook nu weer er heel veel Babyloniërs onder ons vertoeven. Zoals ik al in eerdere verhalen heb gezegd, hoe dichter 25 mei nadert des te chaotischer zal het geheel worden. Daar hoef je geen helderziender voor te zijn. Of het dan Babylonisch- of Surinamische spraakverwarring zal zijn, dat laat ik nu even in het midden.

Ernestina Gӧdeken
PALU

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG