Heer Abdoel, landsbelang, daarover zou het moeten gaan

Amzad Abdoel en Gillmore Hoefdraad

NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft vooraf te kennen gegeven, tegen de in staat van beschuldiging van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën te zullen stemmen, zonder dat hij deelgenomen heeft aan de inhoudelijke discussie in De Nationale Assemblee. De fractie van de NDP incluis Abdoel zou vóór de vordering van de procureur-generaal moeten stemmen, omdat het juist in landsbelang is. Het klinkt op zichzelf wat abstract, maar als wij ons realiseren dat wij hiermee iedereen die in Suriname woont en leeft bedoelen, dan kan je tamelijk objectief vaststellen wat landsbelang betekent.

Afgezien van een paar dwaallichten zal iedereen in dit land toch behoefte hebben aan relatieve rust en een vredig bestaan en volgens ons moet ieders inzet, in de politiek en ook daarbuiten, daarop gericht zijn.

Iedereen kijkt naar vraagstukken vanuit bepaalde waarden, cultuur, tradities, persoonlijke ervaring en beleving. Dit kan maken dat onze invalshoeken kunnen verschillen. Dat maakt samen met kennis van feiten, gezond verstand, de bereidheid tot nuances, open te willen staan voor andere opvattingen en die serieus te willen wegen, dat aan meningen een zekere waarde kan worden toegekend.

Angst, afkeer, wantrouwen, teleurstellingen zijn emoties die het gezonde verstand gemakkelijk overschreeuwen. De recente Surinaamse geschiedenis kent duidelijke voorbeelden van waar dit naartoe kan leiden en de parallellen met de huidige ontwikkeling zijn daarbij gemakkelijk te trekken. Ook aan onze huidige democratie wordt geknaagd door een toenemende druk op het gezonde verstand. Vooralsnog geven de meeste politici van de coalitie er blijk van de emotie niet op het juiste moment uit te kunnen schakelen en ook niet naar ratio te handelen.

Ongefundeerde meningen en opvattingen, slechts gebaseerd op emoties kunnen als de massaliteit hiervan toeneemt, richting bepalend worden voor onze samenleving. In de praktijk gebeurt dat deels al. Stemgedrag is maar al te vaak gebaseerd op emotie, niet op rationeel denken. Of zoals de generalist J.H. Adhin zei: Landsbelang, daar zou het uiteindelijk over moeten gaan!

Het gezonde verstand lijkt, overigens niet alleen in ons land, meer en meer in de verdrukking te komen door gedragingen van dergelijke politici. Politici die hun opvatting niet (voldoende) onderbouwen en die bovendien niet bereid zijn nuances aan te brengen, die niet ook over de gevolgen van hun opvatting willen nadenken en die voorts niet openstaan voor andere opvattingen, zouden wij indachtig het voorgaande, niet serieus moeten nemen. Echter moeten wij ze wel serieus nemen op het moment dat hun perverse opvattingen weerklank beginnen te vinden in delen van de samenleving.

Als wij onze geest wensen te bevrijden van het gevoel van gevangenschap, moeten wij afstappen van het gevoel van verlies. Wij moeten onze focus verplaatsen van de fysieke partijmuren naar het open veld van rust en landsbelang. Weg met partijdiscipline. Laat je geweten spreken, er rust een zware verantwoordelijkheid op je schouders. Hoewel het op dit moment misschien goed aanvoelt, is het dwaas om in een waanzinnige activiteit te duiken of geobsedeerd te raken door je te conformeren aan de partijdiscipline. Wees vrij en wees een held. Vergeet niet, koppigheid brengt vaak ten val (citaat: Sophocles).

Zorg ervoor dat na enkele generaties, mensen nog op een positieve manier praten over jou. Laat een positieve erfenis achter. Wees vooral niet totalitair of deplorabel; stem voor de in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG