Ook de VHP heeft een momentum nodig

Foto: VHP

Bij de verkiezingen van 25 mei jongstleden bestond een belangrijk deel van de kiezers voornamelijk uit first en second time voters. Het feit dat jongeren zich aangesproken voelden door de inhoudelijke koers en de transformatie van de VHP, geeft hoop voor de toekomst. Deze beweging van de participatiedemocratie (ieder mag participeren), democratische openheid en vernieuwing moet voortgezet worden.

De koerswijziging die de VHP heeft gemaakt, kan een inspiratie zijn voor dat deel van het electoraat dat de VHP nog niet heeft weten te bereiken. Aan de andere kant kreeg de nieuwe beweging (de nieuwe koers van de partij) massa’s op de been, vergrootte de betrokkenheid van jongeren bij de politiek en zette een geoliede campagnemachine op. Het was laagdrempelig, zelfstandig, creatief, flexibel, er is slim en effectief gebruik gemaakt van sociale media en financierde zichzelf met kleine donaties opgehaald bij de achterban.

Blijkbaar heeft zo’n grassroots-beweging veel losgemaakt en die opereerde zowel binnen als buiten de traditionele partijstructuren, met een no-nonsense aanpak. Waar het de oude VHP-generatie nooit gelukt was, is het vooral progressieve hoogopgeleide jongeren gelukt om naadloos verbinding te maken met de “working class”, zonder onderscheid van personen, rangen en standen. Dat is de nieuwe VHP-generatie.

Ervaring
Sinds kort doet in het VHP-centrum zich een nieuw fenomeen de ronde: ‘Ervaring’. De VHP dient zich ervan bewust te zijn dat deze nieuwe VHP-generatie niet lijdend wil toezien dat voor hun bepaald en nagedacht wordt. Neen, zij willen deel zijn van het besluitvormingsproces.

Ervaring is allemaal mooi en waar, maar ervaring krijg je nooit indien je ook nooit de kans krijgt om ervaring op te doen. De jonge en nieuwe generatie is weliswaar niet ervaren, maar zij weten in ieder geval wel hoe het niet moet. Elke Surinamer heeft in de afgelopen decennia ervaring opgedaan in “hoe het niet moet”. Die ervaring heeft de nieuwe generatie wel, een som van teleurstellingen.

‘Ervaring’ zou er nu moeten zijn om de nieuwe generatie te helpen en te begeleiden waar dat nodig geacht wordt, want ‘ervaring’ heeft zijn tijd al gehad, daarom heeft het ‘ervaring’. Alleen is het van belang dat ‘ervaring’ dat wel zelf moet inzien, anders ontbreekt het hen aan ervaring.

Enkele van de ‘ervaringen’ hebben intussen een stapje teruggezet, maar dan wel op een manier waarop het ons aan de beroemde Amerikaanse schrijfster Minna Antrim deed denken. Zij schreef in 1901: “Ervaring: de beste leraar, maar hij stuurt altijd verschrikkelijke rekeningen”.

De rekening die ‘ervaring’ nu stuurt voor een terugtreding, is dat de kinderen en kleinkinderen van ‘ervaring’ geaccommodeerd moeten worden. Dat is de prijs van ‘ervaring’.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG