Wij gaan over tot de orde van de dag

Mahinder Jogi. Foto: Suriname Herald

Wij, Sunil Sookhlall & Kries Mahabier betreuren dat er per abuis in een eerdere column van ons melding is gemaakt over het lidmaatschap van VHP-oudgediende, de heer Stanley Raghoebarsing met betrekking tot de Surinaamse Staatsraad en evenwel dat er geen jaarverslagen gepubliceerd zouden zijn tijdens zijn ministerschap.

Hij was geen lid van de Staatsraad en de jaarverslagen tijdens zijn periode als minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn wel gepubliceerd. Of de heer Raghoebarsing jaarverslagen tijdens zijn periode als minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) heeft gepubliceerd, is niet bekend.

Echter doen de aspecten met betrekking tot het lidmaatschap van de Staatsraad en de jaarverslagen helemaal niks af aan de geconstateerde slechte politiek-bestuurlijke managementkwaliteiten van de heer Stanley Raghoebarsing.

De commentaren die wij gekregen hebben, wilden ons doen geloven dat de heer Raghoebarsing de enige en beste econoom is van Suriname en de VHP. Of dat wel zo is, laten wij in het midden. Wat wij wel vinden, is dat er nu een nieuwe economie is, waarbij nieuwe economen nodig zijn.

Wij gaan over tot orde van de dag.

…………………………………………………………………………………………………………………

Mahinder Jogi, de ‘woordvoerder’ van de mastodonten (oude garde) heeft gesproken

Nederlanders van Surinaamse afkomst zouden zich bezig moeten houden met de Nederlandse politiek en niet met de Surinaamse politiek, aldus Jogi. Vóór de verkiezingen was de slogan naar Surinaamse Nederlanders toe: “U heeft geen stemrecht maar wel een stem.” Wij vragen ons af, wat daarvan overgebleven is. Overigens een zeer vreemde opmerking van Jogi, terwijl de gezinnen van veel VHP-oudgedienden een Nederlands paspoort hebben.

In een fatsoenlijke partij zegt men dat wij elkaar erop aanspreken als dingen niet goed zijn gegaan. Dat zou moeten betekenen dat wij niet een partij van allemansvrienden zijn, maar een partij van echte vrienden; echte vrienden zeggen elkaar bij tijd en wijle de waarheid. Niet om te beschadigen, maar om te verbeteren. Het lijkt er echter op dat bij de weging van competenties/geschiktheid voor politiek-bestuurlijk functies niet gekeken moet worden naar draagvlak, maar vooral gezocht moet worden naar het gebrek hieraan.

Waar men president Desi Bouterse ‘opa’ noemde in de verkiezingscampagnes, is Jogi pleitbezorger van de ‘VHP-opa’s’, hun kinderen en kleikinderen. Raar en hypocriet dat mensen als Mahinder Jogi moreel hoog te paard gaan zitten, omdat er een kritisch stuk is verschenen over slecht presterende oudgedienden van de VHP. Toch bedienen die schimpscheuten zich van de ad hominem.

Mahinder Jogi is de ultieme belichaming van de steeds maar niet volgevreten mens die steeds aankondigt, maar geen afscheid kan nemen van de actieve politiek. Nu vier keer op rij, die een apert gebrek aan intellectuele inhoud compenseert met de inhoud van dit interview om aandacht te vragen voor de oudgedienden, dus ook voor zichzelf.

Wij zullen het gedrag van Mahinder Jogi hier niet verder bespreken, maar wij geven echt de voorkeur aan de opvolgers van Jogi en alle oudgedienden.

En wát denkt zo’n Jogi met dit interview dan te bereiken? Dit lijkt sterk op een geregisseerd pleidooi en charme offensief om de oudgedienden weer te accommoderen. Jogi is de woordvoerder daarvan.

Grote schoonmaak gewenst, juist nu.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG