Rajendre Khargi niet beschikbaar voor ambassadeurschap in Nederland

Rajendre Khargi. Foto: Waldo Khoendjibharie, 2016
Print Friendly, PDF & Email

Nu de ministers in Suriname benoemd zijn, draait de lobbymachine op volle toeren voor de post van ambassadeur en andere functies op het vlak van diplomatieke diensten. Eén van de namen die circuleert voor de ambassadeur in Nederland, is de naam van de heer Radjendre Khargi. Hij is de medeschrijver van de maidenspeech van president Chan Santokhi (er hebben meerdere personen gewerkt aan de uiteindelijke speech). Nu serieuze berichten ons bereikt hebben dat Khargi een sterke lobbymachine in gang gezet heeft voor zichzelf, hebben wij gemeend hem op de man af de vraag te stellen of hij beschikbaar is voor een ambassadeurspost.

Op 19 juli 2020 was er een live vraaggesprek met de heer Khargi op Sunrise FM, een radiostation in Nederland. Sunil Sookhlall belde persoonlijk naar het betreffende radiostation en stelde de vraag of Khargi beschikbaar is voor de functie van ambassadeur van Suriname in Nederland.

Het antwoord van Khargi:
“De president heeft mij nog niks gevraagd en ik heb jarenlang hem gesteund en mijn voornemen is altijd geweest om na de verkiezingscampagne weer met mijn privéleven verder te gaan”.

Beluister hier het audiobestand

Bij zo een uitspraak concluderen wij dat hij ook niet beschikbaar is voor een functie op andere ambassadeposten of consulaten. Gelukkig ook, want wij zouden het moreel ethisch zeer verwerpelijk achten indien mensen uit de diaspora bepaalde functies zouden wegkapen voor de neuzen van de Surinaamse broeders en zusters. Geef die Surinamers een kans om zich te profileren, want uiteindelijk zijn het de Surinamers die het zelf moeten doen. De diaspora kan hooguit adviseren en (technisch) bijstaan, het liefst kosteloos en onbaatzuchtig.

De Surinamers in Nederland en Suriname zelf, hebben de behoefte aan een echte diplomaat en netwerker; een diplomaat voorzien van een eigen naam, met bereidheid tot terugkeer naar Suriname (na afloop van de ambtstermijn) en met een eigen of tegendraadse mening, met een duidelijke visie. Kortom, voor zo een belangrijke post van ambassadeur in Nederland, moet men geen personen plaatsen die onbekenden zijn binnen de diplomatieke wereld. Het moet ook geen persoon zijn die onmiddellijk voor de minister van Buitenlandse Zaken in Paramaribo buigt en die het beleid uit Paramaribo kritiekloos uitvoert. Het moet tevens een persoon zijn met eigen initiatieven ten bate van Suriname. Wij hebben een knap analyserende diplomaat nodig die bekend is met het diplomatieke werk en daarbij geven wij de voorkeur aan een vrouw. Laat het duidelijk zijn; diplomatie is echt een vak en niet een ‘rustiek tijdverdrijf’ zoals vele diplomaten het minzaam uitdrukken.

De Surinaamse ambassadeur in Nederland moet geen duizenddingendoekjes worden die overal en nergens wat stof moeten doen opdwarrelen. Wij hebben een goede netwerker nodig die geen kras op de ziel mag hebben en die geen jobhopper is. Het beste zou zijn indien vooral vrouwen een kans krijgen om zich te profileren. De vrouwen kunnen fungeren als rolmodel voor vrouwen en meisjes in de maatschappij.

Off the topic
Uiteraard zijn er dan ook mensen in Suriname die hun rechten willen verdubbelen, in tegenstelling tot hetgeen de president heeft gevraagd in zijn inaugurele rede. In het openbaar zeggen ze: “Ik wil niet uit Suriname, ik wil tijd besteden aan mijn gezin”, maar aan de andere kant wordt er een flinke lobby gevoerd. Neem nou bijvoorbeeld de diplomatieke posten in India en Verenigde Staten van Amerika. Voor die posten is er ook een flinke lobbymachine aan de gang, maar helaas om persoonlijk en/of zakelijk gewin.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG