Helpers van Hoefdraad riskeren forse gevangenisstraf

Ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Beeld: Culturu TV

Voormalig minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad, is verdachte van elf strafbare feiten. Al enige tijd is hij voor justitie onvindbaar. In zijn eigen woning aan de Anton Dragtenweg is hij in ieder geval niet, dus hij zal bij iemand anders vertoeven. Iemand anders zal hem behulpzaam zijn geweest om zich verborgen te houden voor de opsporingsautoriteiten.

Degene die hem behulpzaam is geweest, maken wij erop attent dat hij/zij een gevangenisstraf riskeert van een jaar. Dat mensen het risico nemen om zelf de gevangenis in te gaan (door hem te helpen), geeft aan hoe groot de belangen zijn die hierbij spelen. Men is bang dat Hoefdraad gaat praten en dat daardoor anderen ook opgepakt zullen worden.

Het Wetboek van Strafrecht is heel helder hierin.
Artikel 241 lid 1 Wetboek van Strafrecht
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de derde categorie, hetzij met één van beide straffen wordt gestraft:
1°. degene die opzettelijk iemand die als verdachte wordt aangemerkt ter zake van enig misdrijf, verbergt of diegene behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van de justitie of politie.

Het bovengenoemd artikel gaat over tegenwerking van opsporing. In lid 3 van dit artikel is er wel een uitzondering gemaakt voor familieleden die hem in bescherming nemen.
Artikel 241 lid 3 Wetboek van Strafrecht
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op diegene die de daarin vermelde handelingen verricht ten einde gevaar van vervolging te ontgaan of af te wenden van diegene zelf, van bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie of in de tweede of derde graad van de zijlinie of van echtgenoot, echtgenote, gewezen echtgenoot, echtgenote dan wel zijn levensgezel of gewezen levensgezel.

Lid 3 willen wij toelichten met een voorbeeld.
Stel dat de heer Rachied Doekhie hem in bescherming heeft genomen in Nickerie. Doekhie is geen familie van Hoefdraad, dus de uitzonderingen van lid 3 zullen niet gelden voor hem en zal hij voor een jaar de bak in gaan als hij gesnapt wordt.

Overigens denkt men dat Hoefdraad richting Nickerie is gegaan, vanwege het feit dat de signalen van zijn telefoon in Nickerie waargenomen zijn. Men verliest uit het oog dat de telefoon van Hoefdraad bewust richting Nickerie gebracht zou kunnen zijn, maar dat hij juist de andere kant op gegaan is.

Het was vooraf al te verwachten dat Hoefdraad zou vluchten of zich onvindbaar zou maken. De autoriteiten hadden dit moeten kunnen weten. Desondanks heeft dit kunnen gebeuren. Hierin hebben zij nogal wat steken laten vallen. Wij hebben de autoriteiten in een vroeg stadium gewezen op het vluchtgevaar van Hoefdraad, maar wij kregen als antwoord: “De president weet wat hij doet”. Alstublieft, desondanks is Hoefdraad onvindbaar!

De inlichtingendienst krijgt bij deze ook een brevet van enorme ongeschiktheid.

Het is maar de vraag of men Hoefdraad “gecontroleerd” heeft laten vluchten (als hij gevlucht zou zijn).

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG