Racist en zwartdenker Edward Belfort laat zich kennen (deel 1)

ABOP-assembleelid Edward Belfort

President Chan Santokhi en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, deden in De Nationale Assemblee (DNA) de uitspraak dat ongeveer zeventig procent van de geslaagde politierekruten niet voldeed aan de selectie eisen. De daarop geuite ongefundeerde kritiek van ABOP-assembleelid Edward Belfort legde de racistische inborst van deze parlementariër bloot. Als Amoksi het zegt, is het geen racisme, maar als Santokhi het zegt, is het wel racisme (Belfort heeft geklaagd over Santokhi, niet over Amoksi).

Het feit dat de eerder aangehaalde zeventig procent niet zou voldoen aan de selectiecriteria, ziet Belfort als een racistische actie. Dit, terwijl tot deze groep ook mensen behoren die niet op Belfort lijken. Als dit percentage van zeventig procent op Belfort lijkt, dan kun je met gemak stellen dat racisten binnen het Korps Politie Suriname (KPS) invloed uitgeoefend hebben op de selectiecommissie, want het proces ging via openbare sollicitatie waarbij eenieder kon solliciteren.

Ook mensen die niet op Belfort lijken, mochten solliciteren. Het lijkt dan ongeloofwaardig dat bijna alleen mensen die op Belfort lijken, gesolliciteerd hadden. In ieder geval zou minimaal zeventig procent van de sollicitanten op Belfort lijken, als wij Belfort mogen geloven. Indien wij zouden denken in de gedachtelijn van Belfort, zouden wij moeten zeggen dat het KPS een etnische organisatie is.

Wij hebben wat zaken kunnen inzien; te veel om hier op te noemen. Het is wel duidelijk dat de werving- en selectiecommissie die dit alles goedgekeurd heeft, aan een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke toets onderworpen dient te worden, want de selectie rammelt van alle kanten. Het is niet uit te leggen dat men zoveel zaken over het hoofd gezien heeft. Of, zij zijn het product van de periode dat Belfort in het verleden in de werving- en selectiecommissie zat en dit soort kandidaten van toen heeft toegelaten.

In ieder geval is dat percentage van zeventig procent niet uit de duim gezogen. Men heeft op drie na, de hele groep uiteindelijk toch beëdigd vanwege het feit dat deze groep een beroep zou kunnen doen op het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel. Deze groep had erop moeten kunnen vertrouwen dat zij na de opleiding voltooid te hebben, ook beëdigd zouden worden en dat de selectiecriteria correct toegepast zijn.

Ter attentie: bij de drie personen van wie de benoeming aangehouden is, zijn er nieuwe zaken aan het licht gekomen, die niet bekend waren ten tijde van de selectie op basis van de selectiecriteria. Des te kwalijker is dat bepaalde media zich hebben laten leiden door de Belfort-hype en insinueren dat de regering teruggekomen is op haar standpunt inzake de beruchte zeventig procent.

In de groep van zeventig procent komt bijvoorbeeld iemand voor die op de vraag naar zijn afkomst, het volgende heeft ingevuld: “bosland greool”. Wij kunnen kort zijn hierover; zo een sollicitant zouden wij meteen de deur wijzen bij de selectie, want die weet niet eens dat het antwoord ‘boslandcreool’ had moeten zijn. Die persoon kon niet eens zijn afkomst spellen. Sterker nog, een alom in Suriname geïntegreerd begrip als boslandcreool, kon hij niet juist spellen. Ook indien het een slordigheidsfoutje zou zijn, zouden wij het niet accepteren.

De selectietoets is juist erop gericht om vast te stellen hoe nauwkeurig en scherp iemand is, want van een politieman moet nauwkeurigheid en scherpte in zich hebben. Het zou tenminste op zijn plaats geweest zijn dat de selectiecommissie de desbetreffende persoon gevraagd zou hebben om zijn antwoorden nog een keer te checken (wil men niet zo streng zijn). Indien hij deze fout na een tweede check niet ontdekt, dan kun je weten dat het echt geen slordigheidsfoutje is, maar dat meneertje simpelweg dat woord niet kan spellen…..daar is de deur.

Alles ten spijt, het komt erop neer dat volgens Belfort dit soort rekruten ook toegelaten moeten worden tot het KPS, anders is het racisme. Indien aan deze praktijken van de selectiecommissie niet een halt wordt toegeroepen, zal het KPS een afspiegeling worden van dit niveau van agenten. De resultaten daarvan zult u zien op straat en in de gebrekkige processen-verbaal van de desbetreffende agenten.

Het lijkt erop dat Belfort bang is dat zijn eigen rotzooi boven water komt, van de periode dat hij minister van Justitie en Politie was (2012-2015) en toen hij bij de werving- en selectiecommissie bij het KPS zat. De makkelijkste weg is dan om de racismekaart te trekken. Volgens Belfort zat hij ruim achttien jaar in de werving- en selectiecommissie van de politie.

Indien Belfort zaken als hierboven genoemd, goedpraat, dan zetten wij onze vraagtekens bij zijn functioneren tijdens de achttien jaar dat hij bij de werving- en selectiecommissie heeft gezeten. Wij hebben op geen één moment gehoord dat Belfort zich kritisch uitgelaten heeft over de werving en selectie, terwijl die van alle kanten rammelt; en dat weet Belfort als geen ander.

Groep van Belfort
Wij begrepen dat tijdens het ministerschap van Belfort ook ongure praktijken hebben plaatsgevonden bij de werving en selectie bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). De lichting met de naam ‘Lamsberg’ die op 1 juli 2012 begonnen was, bestond uit 118 personen. Dertig personen van deze groep waren via de zijdeur, dus buiten de wervings- en selectiecommissie om, toegevoegd aan de opleiding door Belfort. Dit alles in het holst van de nacht ook nog!

Op 1 december 2014 is een lichting ‘Maxwel’ opgeleid. Ook bij deze lichting zouden een aantal personen via de zijdeur binnengekomen zijn, wederom op instructie van Belfort. Deze lichting bestond uit 96 personen.

Personen die via de zijdeur van Belfort binnengekomen zijn, zijn dus niet getoetst op de selectiecriteria; die toetsing is voorbehouden aan de selectiecommissie. Dus je kunt nooit weten of zij voldoen aan de psychologische, medische en opleidingseisen, of zij wel of geen criminele antecedenten hebben, etc. Naar wij hebben vernomen, behoren tot die “groep van Belfort”, penitentiaire ambtenaren die de selectiecriteria niet doorstaan zouden hebben indien die wel toegepast zouden zijn. De vraag is evenwel, wie waren deze personen. Die vraag kan Belfort het beste beantwoorden op dit ogenblik.

Door handelingen van figuren als Belfort, zal het vertrouwen binnen het KPS en ook daarbuiten, onder druk komen te staan. Ga je mensen met een vuurwapen laten lopen die psychisch niet in orde zijn?

Uiteraard heeft Belfort nog meer dingen gezegd, maar daarover zullen wij ons uitweiden in onze volgende column.

Aan de lezers wensen wij fijne feestdagen toe en vooral ook een heel gezond 2021.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG