Minister Sewdien, stop de koehandel in Nickerie bij SML

Minister Parmanand Sewdien. Foto: CDS

De heren Rachied Doekhie en Imro Manglie zullen naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele dagen benoemd worden tot bestuursleden bij de Stichting Machinale Landbouw (SML) in Nickerie. Gezien de slechte staat waarin de SML thans verkeert, zou je denken dat je daar geen mensen zet die het probleem juist mede gecreëerd hebben. Je kunt een probleem niet oplossen met mensen die het probleem juist gecreëerd hebben.

Manglie heeft in het verleden een krediet gegeven aan de SML. Daarbij wist hij of had hij horen te weten dat de SML die schuld niet zal kunnen terugbetalen. Zo ook is gebeurd. Een deel van Wageningen heeft Manglie vervolgens gekregen als verrekening van de schuld die de SML had bij Manglie. De vraag is nou of hij daarbij bevoordeeld is of niet. Ingewijden beweren dat de door hem verkregen gronden van Wageningen, veel meer waard zijn dan het bedrag van de schuld die aan hem betaald moest worden door de SML (grove en ordinaire bevoordeling dus).

Daarnaast heeft Manglie 480 hectare van de Stalweide gekregen tijdens regering-Wijdenbosch. Manglie beloofde daarbij dat hij citrus zou produceren, maar er is tot nu toe niet eens een ‘swalanja’ gezien op Stalweide.

Het zal ons niet verbazen als hij binnenkort ook de rest van Stalweide wat nog niet verdeeld is, zal overnemen. Wij zullen er niet van schrikken indien hij de afdeling Nickerie van Food and Agriculture Industries (FAI) ook overneemt (het gaat hem niet om FAI, maar om de gronden).

Manglie is een rijstmagnaat en uitgerekend hij wordt nu benoemd tot bestuurslid van de SML. Dat is toppunt van “drey ai” en belangenverstrengeling. Hoe zal hij de belangen van zijn eigen rijstbedrijf en die van Wageningen gescheiden kunnen houden?

De mattie van Manglie, de heer Rachied Doekhie is min of meer van hetzelfde allooi.
De helft van de grond te Prins Bernhardpolder wat in gebruik was ten behoeve van het zaaizaadproductiebedrijf, is door Rachied Doekhie verkaveld en verdeeld onder NDP’ers als bouwkavels (project Back Pro). Daar is de productie de nek omgedraaid. Alstublieft, nu wordt zaaizaad geïmporteerd uit Guyana.

Een deel van de Prins Bernhardpolder is verhuurd aan ene Mohunlal die in Nederland woont. De rest van Prins Bernhardpolder wat nog over is, kunt u raden wat ermee zal gebeuren. Beide heren waren NDP’ers. Indien een schip begint te zinken, zijn het de ratten die als eerste eruit springen. Toen zij het NDP-schip zagen zinken, hebben ze het schip verlaten om te kunnen springen in het drijvende schip VHP.

Veranderingsmanagement
Telkenmale is de rijstsector in Nickerie in het nieuws. Er is altijd wat aan de hand. Het behoeft geen betoog dat er iets fundamenteels moet veranderen in de rijstsector. Grote Westerse bedrijven en organisaties trekken altijd consultants van buiten aan, indien de organisatie drastisch veranderd moet worden. Waarom? Die externen hebben een frisse kijk op de zaak, hebben geen binding met de staf en het personeel. Zij zijn geen personen die vastgeroest zijn in de betreffende bedrijfscultuur.

Ben je vastgeroest in de bestaande bedrijfscultuur, dan zal je denken dat alles goed gaat zoals het gaat. De zere plekken zal je niet zien en als je ze ziet, zal je die harde injectie niet willen geven; je zult rekening houden met de banden die je hebt met personen binnen de organisatie.

Het wordt nu tijd dat mensen daar geplaatst worden die geen binding hebben met de sector en Nickerie. Men moet die mensen plaatsen die de harde injectie durven te geven, zonder rekening te houden met belangen van personen en zonder banden met personen binnen de sector. Kortom, zet objectieve, doch integere en kundige mensen.

De zaken die nu gaande zijn in Nickerie, zorgen voor troebelwater. Minister Parmanand Sewdien is een visser en hij hoort als geen ander te weten dat in troebelwater het goed vissen is. Als zaken nu doorgaan zoals ze nu gepland zijn, zal hij niet eens kunnen weten wie welke vis gevangen heeft.

Minister Sewdien heeft met deze baan duidelijk te hoog gegrepen; het ene rampenplan na het andere.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG