Inzake Bouterse: dit staat er in de Nederlandse geheime archieven

Desi Bouterse. Foto: Ranu Abhelakh/Reuters
Print Friendly, PDF & Email

Op 29 januari 2021 wordt er wederom rechtszitting gehouden in de verstekzaak van Desi Bouterse inzake de Decembermoorden. Wij kunnen u nu al vertellen wat hij stotterend met horten en stoten zal zeggen aan mevrouw de rechter, van wie hij de autoriteit nimmer had willen erkennen. Hij zal zeggen dat Nederland een grote rol gespeeld heeft bij de Decembermoorden en dat zijn onschuld verborgen ligt in de geheime Nederlandse archieven. Dat de geheime Nederlandse archieven zijn onschuld zullen bewijzen, is een grove misleiding en volksverlakkerij.

De geheime archieven handelen over de betrokkenheid van de toenmalig gedetacheerde Nederlandse militaire missie in Suriname (waaronder kolonel Hans Valk) vóór, tijdens en na de staatsgreep van 25 februari 1980. De eindconclusie van dat rapport kunt u hier downloaden.

Dit document is afkomstig uit het geheime dossier. In het hele eindrapport wordt er met geen één woord gerept over de Decembermoorden en nog minder over de Nederlandse betrokkenheid daarbij. De Decembermoorden zijn geen onderwerp van onderzoek geweest, evenmin de Nederlandse rol daarbij.

Eerst probeerde hij zijn overleden kameraden te belasten door de schuld op hen af te schuiven, want die kunnen toch niet het tegendeel bewijzen. Je moet echt laf zijn en “drey ai” hebben om dit te doen hoor. Deze tactiek is door de rechter van tafel geveegd, dus zoekt hij nu andere drogredenen.

Nu hij weet dat de betreffende Nederlandse archieven over Suriname voor zestig jaar geheim zullen blijven, zag hij zijn kans schoon om daarnaar te verwijzen en probeert hij voor zijn onschuld te verwijzen naar deze geheime Nederlandse archieven. Dit met de gedachte dat men zijn verzonnen verhaal toch niet zal kunnen toetsen aan de informatie uit de geheime archieven. Wel, ook dat zal hem niet lukken, want uit eerdergenoemd(e) eindrapport/conclusie blijkt duidelijk dat de Decembermoorden helemaal geen onderwerp van bespreking of onderzoek waren geweest; anders zou daarover tenminste met één woord gerept zijn in het eindrapport.

Waarom zijn de betreffende archieven geheim?
Deze zijn in ieder geval niet geheim vanwege het feit dat Nederland iets te verbergen zou hebben. Neen, dit dossier is geruime tijd openbaar te raadplegen geweest. Als de Nederlandse regering iets te verbergen zou hebben gehad, dan zou dit dossier niet zo lang publiekelijk toegankelijk zijn geweest. De echte reden van geheimhouding, is het verzoek van een getuige om zijn naam en getuigenis geheim te houden, vanwege vrees voor repercussies.

Bouterse kreeg lucht van het feit dat de Nederlander van Surinaamse afkomst, de heer M. gesproken heeft met de Nederlandse autoriteiten. De broers van M. in Suriname werden dusdanig bedreigd, dat M. er genoeg van had en besloot hij de Nederlandse autoriteiten te verzoeken om zijn getuigenissen en zijn naam zeer vertrouwelijk te behandelen. Naar aanleiding van dit verzoek schreef het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op 13 februari 1985 deze brief aan de Tweede Kamer. Deze brief staat opgenomen in het vijfde hoofdstuk van de betreffende geheime archieven.

De heer M. heeft in ieder geval niets over de rol van Nederland gezegd, maar eerder over de rol van Bouterse. Reden waarom hij vreesde voor repercussies van Bouterse. Anders zou hij ook vrezen voor repercussies van Nederland.

In de bovengenoemde brief stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het mogelijk is dat bij schending van de vertrouwelijkheid van de naam van M. en zijn getuigenissen, de verwanten van de heer M. in Suriname blootgesteld zullen worden aan repercussies. Ter info, eerder waren de broers van M. ook al blootgesteld aan repercussies, maar na de getuigenissen van M. werden de dreigingen serieuzer. Beste lezer, dit is de aanleiding van geheimhouding van het betreffende dossier, niets meer en niets minder!

Nu weet u wat er in de geheime archieven staat en waarom deze geheim gehouden zijn, maar laten wij aannemen dat Nederland een rol gespeeld zou hebben bij de Decembermoorden. De volgende scenario’s zijn dan mogelijk.

Stelling 1: Nederland heeft Bouterse gezegd om de moorden te plegen
In dat geval heeft Bouterse dus gehandeld in opdracht van de kolonisator, iets waarvan hij zijn opponenten altijd heeft beschuldigd. Ware dit ook zo, dan had Bouterse moeten weten dat hij de moorden niet kan plegen. Hij was toch geen “smoko-mang”?

Stelling 2: Nederland wilde een inval plegen in Suriname
Ook dit argument gaat niet op, want de vermoorde personen waren al geneutraliseerd (onschadelijk). De slachtoffers waren allemaal aangehouden en in de cel gestopt. Zij vormden dus geen enkel gevaar meer voor Bouterse of voor Suriname.

Stelling 3: Nederland had diverse Surinamers aangespoord om Bouterse ten val te brengen
Ook dit argument gaat niet op, want de vermoorde personen waren al geneutraliseerd (onschadelijk). De slachtoffers waren allemaal aangehouden en in de cel gestopt. Zij vormden dus geen enkel gevaar meer voor Bouterse.

Bouta, ie faya now yere. Het hoger beroep met dit soort argumenten zal je niets opleveren.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG