In een goed functionerend korps zou Atompai reeds ontslagen zijn

Politiebondsvoorzitter Mielando Atompai. Beeld: ABC TV
Print Friendly, PDF & Email

Onlangs heeft de Surinaamse Politiebond (SPB), onder aanvoering van haar voorzitter Milando Atompai, zijn leden teruggetrokken uit de operatie 'Veilig Suriname'. Aanvankelijk werd aangegeven dat het dienstrooster onacceptabel was. Later kwamen er andere argumenten bij, zoals reflecterende vesten, flashlights, voedingstoelage, etc.

Uiteraard zijn het zaken waarover de bond zich mag bekommeren, maar de manier waarop de bond dat doet, behoeft correctie. Anders wordt dit de norm, een afwijkende norm dan. Het is niet de bond die de norm bepaalt, maar het Politie Handvest. De korpsleiding is gehouden om het Politie Handvest toe te passen zonder aanzien des persoons.

Ter attentie:
Bij eerdere operaties als “Saka Yu Tempo” waren figuren als Sergio Gentle en Raoul Hellings nauw betrokken. Ook toen waren zaken als reflecterende vesten, flashlights, voedingstoelage, etc. niet in orde, maar toen heeft men er geen punt van gemaakt in de media en nu plotseling wel. Nu met operatie 'Veilig Suriname' zijn deze heren buiten spel gezet. Het is niet uit te sluiten dat dit ook een issue is.

Nu een uitleg waar Atompai goed de fout inging
In het betreffende geval heeft Atompai vakbondsmiddelen ter beschikking gehad. Die zijn onder andere sitdown actie, beraad, staking of demonstratie. Aan deze vakbondsacties gaat een algemene ledenvergadering (ALV) aan vooraf. Op zo een ALV wordt er besloten voor welk actiemodel men zal kiezen. Een ALV is niet gehouden. Nu er geen ALV is gehouden, is de conclusie dat Atompai niet gehandeld heeft als bondsvoorzitter, maar als politieman.

Het bevoegd gezag kan de bondsvoorzitter Atompai geen opdrachten geven, maar wel aan de politieman Atompai. De politieman Atompai dient zich te houden aan opdrachten van het bevoegd gezag. Hij heeft daarover niets te vertellen. In een gedisciplineerde organisatie als het politiekorps, dienen opdrachten van het bevoegde gezag stipt en terstond opgevolgd te worden. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 14 van Landsbesluit Instructie Ambtenaren van Politie (‘Verhouding tot meerdere’).

Noot: Er is een uitzondering opgenomen in artikel 14 van het Landsbesluit Instructie Ambtenaren van Politie. Deze uitzondering gaan wij hier niet behandelen. U kunt het wetsartikel wel hier downloaden.

Hij heeft als politieman het bevoegde gezag ondermijnd door de opdrachten te negeren en door collega’s (ondergeschikten) aan te zetten die opdrachten eveneens te negeren. Dit is indisciplinair gedrag en zeer ernstig plichtsverzuim, waarop onverwijld tuchtmaatregelen zouden dienen te volgen; althans in een beschaafd en gedisciplineerd korps. De tuchtmaatregelen zijn wettelijk geregeld in de artikelen 39 en 40 van het Politiehandvest.

In een gedisciplineerd korps zou Atompai in dit geval ontslagen worden of tenminste in een aantal rangen gedegradeerd worden. Dat zou dan de consequentie zijn van zijn handelen. Het zou overigens niet de eerste keer zijn geweest dat Atompai in aanraking zou zijn gekomen met tuchtrechtelijke stappen tegen hem.

Politieambtenaren ook in de fout gegaan
De politieambtenaren die gehoor hebben gegeven aan de opdracht van de politieambtenaar Atompai om de werklocatie te verlaten, zijn ook zwaar de fout ingegaan. Deze politieambtenaren hadden een bevel van het bevoegde gezag (Atompai is dat niet!) en ingevolge artikel 14 lid 1 van het Landsbesluit Instructie Ambtenaren van Politie mochten deze politieambtenaren dat bevel niet negeren.

Voorts horen zij te weten dat Atompai niet bevoegd is tot dergelijke bevelen. In het kader van de Operatie Veilig Suriname is ‘Atompai’ niet het bevoegd gezag en dat hoort elke politieambtenaar te weten. Op grond van artikel 14 lid 3 van het Landsbesluit Instructie Ambtenaren van Politie, is een politieman niet gehouden een bevel uit te voeren, alleen indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het bevel onbevoegd is gegeven.

Stel dat er wel een ALV gehouden was
Dan zou Atompai gehandeld hebben in de hoedanigheid van bondsvoorzitter. In dat geval zouden hem de volgende vakbondsmiddelen ter beschikking gestaan hebben, namelijk sitdown actie, beraad, staking of demonstratie. Het wegsturen van politieambtenaren van de werklocatie, is absoluut geen vakbondsmiddel. Ook in dit geval zou Atompai dus in de problemen komen.

U ziet dat machtsdronken figuren zich aan God noch gebod storen. Wie laat dit allemaal toe? Juist….de korpsleiding en de minister van Justitie en Politie (Kenneth Amoksi) laten zich behoorlijk ringeloren door een vrijpostige vakbond die steeds buiten het boekje gaat en haar plaats niet kent.

De korpsleiding is volgens het Politie Handvest het eerstaangewezen instituut dat het proces tot tuchtmaatregelen in gang zou moeten zetten. Althans, indien men het goed bestuurlijk gebruik wil hanteren. De minister zou de korpsleiding ook de instructie daartoe kunnen geven. Indien in dit geval niet tuchtrechtelijk opgetreden wordt, dan kunnen wij de tent sluiten. Tegen rekruten en agenten in lage rangen durft men wel tuchtmaatregelen te treffen, en dan bij het minste en geringste al.

Dan hebben wij een president die zich bedient van ‘soft power’ met fluwelen handschoenen en stille diplomatie. Die kan ook een ambtsinstructie geven aan de minister om het proces tot tuchtrechtelijk optreden in gang te zetten. Hij is ook degene die de norm dient te stellen of te handhaven.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en het stinkt behoorlijk.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

VANDAAG