Infecties en hypertensie moeder oorzaken babysterfte tijdens bevalling

Print Friendly, PDF & Email

Met meer dan één miljoen baby's die elk jaar op de eerste en enige dag van hun leven sterven, blijken de eerste 24 uur van het leven van een kind de gevaarlijkste te zijn. Zo blijkt uit onderzoek van de liefdadigheidsorganisatie Save the Children.

Een miljoen kinderen sterven op de eerste - en enige - dag van hun leven, waarvan 2,9 miljoen in de eerste maand. Volgens het onderzoek vonden een extra 1,2 miljoen baby’s per jaar de dood als gevolg van het stoppen van hun hartslag tijdens de bevalling, infecties van de moeder en hypertensie.

Het rapport – Ending Newborn Deaths - geeft aan dat de helft van deze sterfgevallen wereldwijd voorkomen konden worden, als moeder en baby toegang hadden gehad tot gratis gezondheidszorg en een ervaren vroedvrouw. De liefdadigheidsorganisatie zegt ook dat doodgeboorte als gevolg van vroeggeboorte en complicaties tijdens de geboorte - langdurige bevalling, zwangerschapsvergiftiging en infectie - vermeden hadden kunnen worden, indien kwalitatief goede gezondheidsdeskundigen aanwezig waren.

Moedersterfte
Hypertensie zorgt echter niet alleen complicaties die doodgeboren baby’s tot gevolg kunnen hebben, maar is ook voor moeders net zo dodelijk. Nieuwe ramingen laten namelijk zien dat de belangrijkste oorzaken van moedersterfte bloedingen en hypertensie zijn, samen goed voor meer dan de helft van de moedersterfte. Indirecte oorzaken, zoals sterfgevallen door toedoen van malaria, HIV / aids en hart- en vaatziekten, goed voor ongeveer een vijfde van moedersterfte. Moedersterfte wordt gedefinieerd als de dood van een vrouw tijdens de zwangerschap of binnen 42 dagen na beëindiging van zwangerschap, ongeacht de plaats of de duur van de zwangerschap.

Uit een promotieonderzoek van Ashok Mungra bleek reeds dat de moedersterfte in Suriname maar liefst zes keer zo hoog is als officieel gemeld. Hij concludeerde dat moedersterfte doodsoorzaak nummer één is onder Surinaamse vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Van elke 120 vrouwen sterft er één aan complicaties van zwangerschap of geboorte. Na bloedverlies waren hypertensieve aandoeningen (= te hoge bloeddruk) de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door complicaties bij een keizersnede.

Andere complicaties
Behalve bij moeders en hun (ongeboren) baby’s kan hypertensie ook bij andere groepen zorgen voor levensbedreigende complicaties. Zo blijken in 2008 ruim 17,3 miljoen mensen te zijn overleden aan hart- en vaatziekten, van wie maar liefst 9,4 miljoen als gevolg van de complicaties van hypertensie. Hypertensie is daarmee verantwoordelijk voor ten minste 45% van de wereldwijde sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten en 51% van de sterfgevallen als gevolg van een beroerte. Wereldwijd heeft naar schatting 40% van de volwassenen ouder dan 25 jaar hypertensie. De hoogste geschatte prevalentie van hypertensie is te vinden in Afrika, waar 46% van de volwassenen ouder dan 25 de aandoening heeft. De laagste is in de Amerika's, maar dat percentage komt toch al gauw nog op 35%.

Gevaren hypertensie
Wat is hypertensie eigenlijk? Hypertensie is een medische term voor verhoogde of hoge bloeddruk. Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op beroertes, hartfalen, nierfalen en hartaanvallen. Wanneer hoge bloeddruk goed wordt behandeld en gereguleerd, dan kunnen de complicaties die zich meestal voordoen bij deze aandoening, in de meeste gevallen worden vermeden. Helaas blijkt dat in vele delen van de wereld slechts 10-15% van de hypertensiepatiënten behandeld wordt.

Volgens de Hypertension Foundation is het daarom erg belangrijk dat mensen zich beter bewust worden van wat de ziekte inhoudt, wat de consequenties zijn en hoe het behandeld kan worden. Vrijwel alle internationale gezondheidsorganisaties wijzen op het belang van een vroege diagnose en zelfcontrole om hypertensie tegen te gaan dan wel op de juiste wijze te behandelen.

Bronnen:
- WHO, Ending Newborn Deaths: Ensuring Every Baby Survives, 25 februari 2014 (http://www.who.int/pmnch/media/news/2014/savethechildren/en/)
- Hypertension Foundation, Marvin Moser, MD, FACP: High Blood Pressure and Diabetes, Control them and live longer
- WHO: A global brief on Hypertension, Silent killer, global public health crisis, World Health Day 2013.
- http://www.cmo.nl/sw/index.php/en/millenniumdoelen/scholier/6-moedersterfte/extra-teksten/moedersterfte-in

VANDAAG