Jaarlijks miljoenen mensen getroffen door infecties in de zorg

Leerlingen van de St. Getrudisschool luisteren aandachtig naar de uitleg van Stuttgart

Elk jaar worden honderden miljoenen patiënten over de hele wereld getroffen door gezondheidszorg-geassocieerde infecties (HAI). De European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) schat dat in Europa alleen al meer dan vier miljoen patiënten hierdoor getroffen worden, terwijl de geschatte HAI-incidentie in de Verenigde Staten van Amerika 4,5 procent bedroeg in 2002, wat overeenkomt met 1,7 miljoen getroffen patiënten.

Met gezondheidszorg-geassocieerde infecties wordt bedoeld infecties, die geassocieerd worden met de gezondheidszorg in elke omgeving, bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleegtehuizen of andere instellingen waar langdurige zorg wordt verleend, ambulante instellingen en thuiszorg.

Voorkomen door middel van handhygiëne
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat de meeste gezondheidszorg-geassocieerde infecties te voorkomen zijn door middel van een goede handhygiëne: het reinigen van de handen op het juiste moment en op de juiste manier. De WHO-richtlijnen inzake handhygiëne in de gezondheidszorg ondersteunen de promotie van handhygiëne en de verbetering van de gezondheidszorginstellingen wereldwijd. Jaarlijks wordt middels de Save Lives: Clean Your Hands-campagne gepoogd de bewustwording over het belang van handhygiëne, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg, te vergroten en ‘mensen samen te brengen’ ter ondersteuning van een verbeterde handhygiëne wereldwijd.

Ook in Suriname worden er activiteiten ontplooid om meer bewustwording te brengen rondom het belang van handhygiëne. Diverse organisaties, onder wie de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), de districtscommissariaten Noord-Oost en Zuid-West, hebben de handen in elkaar geslagen om samen met Intermed Caribe – ondersteund door voedseltechnoloog Ricky Stutgart – onder scholieren en binnen de horeca meer awareness te brengen.

Scholenwedstrijd op 5 mei
De workshops zijn verzorgd in het kader van het handenwassenprogramma, dat in 2015 is gelanceerd. Die zijn opgedeeld in twee campagnes, waarvan de eerste van oktober 2015 tot en met mei 2016 werd uitgevoerd. De tweede campagne vindt plaats van oktober 2016 tot en met mei 2017. Evenals het vorig jaar zijn de scholen uitgenodigd om deel te nemen aan de scholenwedstrijd.

Het gaat om de O.S. Lelydorp, O.S. Meerzorg, O.S. Mariënburg en de St. Gertrudeschool. De O.S. Gijsbertus zal zijn kampioenstitel verdedigen. Dit jaar zullen studenten van St. Tana en de Nijverheidsschool ook in een apart klassement meedoen: als vakscholen op voj-niveau. Op 5 mei, Wereld Handhygiënedag, zullen alle scholen op een creatieve manier hun handenwassenboodschap uitdragen.

VANDAAG