Volksgezondheid: dengue-gevallen Caribisch gebied gerapporteerd

Print Friendly, PDF & Email

Door een recente uitbraak van dengue op Trinidad, in Guyana en Jamaica heeft het Ministerie van Volksgezondheid onlangs een bericht ontvangen van de CARHPA (Caribbean Public Health Agency) dat er bevestigde dengue-gevallen zijn gerapporteerd in het Caribisch gebied, aldus het ministerie via het NII.

Vanwege de verhoogde bezorgdheid op de Caribische eilanden, is er vanuit CARPHA regionaal advies gegeven aan de landen om hun maatregelen tot het voorkomen, vermenigvuldigen en verspreiding van de muskiet te verhogen om zodoende transmissie van de ziekten te voorkomen.

In Suriname worden alle gevallen van dengue via het surveillancesysteem vermeld aan de afdeling epidemiologie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Tot heden is er slechts één geregistreerd geval van dengue via dit landelijk systeem.

Vooralsnog wordt er maandelijks gedurende het gehele jaar inspectiewerkzaamheden uitgevoerd op hoge risicolocaties waaronder: bejaardentehuizen en ziekenhuizen. Daarnaast wordt de muskietenpopulatie maandelijks gemonitord in de geselecteerde gebieden. Bespuitingen worden volgens protocol na inspectie uitgevoerd op woonadressen van gemelde bevestigde en suspect dengue-gevallen. Dit in een straal van 100 meter rondom de adressen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

De overdracht van dengue vindt plaats door een besmette Aedes aegypti-muskiet. De symptomen kunnen zijn:
- plotselinge hoge koorts;
- zware hoofdpijn, vooral in het voorhoofd;
- pijn achter de ogen, vooral als de ogen bewegen;
- pijn in de spieren en gewrichten, uitslag op de borst en ledematen;
- misselijkheid en braken.

Indien u last heeft van deze klachten en het vermoeden bestaat dat u geïnfecteerd bent, maakt u contact met uw huisarts, aldus Volksgezondheid.

Het ministerie roept daarom de burgerij op, ervoor te zorgen deze muskiet niet de kans te geven om vrij te kunnen broeden en adviseert om muskietenbroedplaatsen (waterhoudende voorwerpen) in en rondom het huis op te ruimen. Individuen moeten voorkomen dat ze gestoken worden door de muskiet, door onder andere insect repellent te gebruiken en bedekkende kleding te dragen.

Voor informatie kan er gebeld worden naar de hotline op 178 of 8836643, meldt Volksgezondheid.

VANDAAG