Stuttgart geeft tips hoe met influenza om te gaan

Print Friendly, PDF & Email

De Mexicaanse griep of varkensgriep die nu in Suriname heerst, is een zeer besmettelijke ziekte. Voor de overgrote meerderheid van de mensen zijn de symptomen relatief mild, maar een klein aantal mensen loopt het risico ernstig ziek worden als gevolg van hun leeftijd of het feit dat ze ernstige gezondheidsproblemen hebben.

Volgens voedseltechnoloog en handhygiëne-expert Ricky Stuttgart behoren zwangere vrouwen in alle stadia van de zwangerschap tot de kwetsbare groepen. Ook ouderen boven 60 jaar, kinderen jonger dan vijf jaar, mensen met een chronische ziekte of personen die herstellende zijn van een ziekte zijn extra vatbaar. Verschijnselen van de Mexicaanse griep, veroorzaakt door het influenza A H1N1 virus, kunnen zijn: koorts, misselijkheid, diarree en onderbuikpijn. Het influenzavirus tast vooral de bovenste luchtwegen aan.

Volgens Stuttgart is er tegen een virusinfectie in feite geen medicijn. Wanneer de arts medicijnen voorschrijft, dan zijn die vooral bedoeld om de pijn te verzachten en om de groei van het virus tegen te gaan. “Het is je weerstand die het probleem moet oplossen. Het is jouw weerstand die we daarom een boost moeten geven om het probleem dat er is, te verhelpen. Dat doe je onder andere met vitamine C, omdat die je weerstand een boost geeft,” adviseert Stuttgart.

Ook raadt hij aan om vitamine B-complex te gebruiken, omdat vitamine B-complex ervoor zorgt dat de organen door blijven functioneren. Wanneer de eiwithuishouding, vethuishouding, mineralenhuishouding en vitaminehuishouding in het lichaam blijven functioneren, wordt het lichaam sterk genoeg om antistoffen te produceren tegen dat virus.

Mensen die ziek zijn zouden volgens Stuttgart wegwerptowels moeten gebruiken. Die worden na het snuiten vaak gelijk weggegooid. Bij gebruik van een zakdoek blijven de mensen rondlopen met een doekje waarin het virus zit, wat verspreiding en besmetting in de hand werkt. Bij het tegengaan van het virus is het ontzettend belangrijk om er een goede handhygiëne op na te houden, stelt Stuttgart.

Als iemand met Mexicaanse griep hoest of niest, maar zijn neus en mond niet afdekt met een tissue, zullen druppels met het virus zich verspreiden. Deze druppels spreiden zich meestal minstens een meter uit, wat betekent dat een persoon dichtbij hen in de nevel zou kunnen ademen en de druppeltjes op omringende oppervlakten zouden kunnen vallen. De handen van de besmette persoon kunnen gemakkelijk vervuild raken door druppeltjes tijdens hoesten en niezen. Oppervlakken die de persoon vervolgens aanraakt, zoals deurgrepen, leuningen, telefoons en toetsenborden, kunnen dan besmet raken.

Het griepvirus kan tot 24 uur op een hard oppervlak en een zacht oppervlak gedurende ongeveer 20 minuten leven. Als een andere persoon binnen deze tijden het oppervlak raakt, kan hij de virale deeltjes op eigen kracht oppakken. Wanneer die zijn ogen, neus of mond aanraakt, kan hij ook geïnfecteerd raken als het virus zijn lichaam binnenkomt. Een nog directer middel van het overdragen van het virus gebeurt door huid-op-huidcontact, zoals bij het schudden van de handen van een besmette persoon, wiens handen besmet zijn.

VANDAAG