LVV en FAO organiseren workshop voedsel- en voedingszekerheid

Workshop over voedsel- en voedingszekerheid. Foto: LVV
Print Friendly, PDF & Email

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) organiseert in samenwerking met de voedselorganisatie FAO, de stakeholder validatieworkshop ‘Country Diagnostic on Food & Nutrition Security in Suriname’. De workshop wordt vandaag gehouden in de Ballroom van Hotel Torarica. Deze workshop maakt deel uit van het mondiale programma van de FAO/EU, genaamd Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation” (FIRST), meldt LVV.

Dit programma ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van de nationale voedsel- en voedingszekerheid door capaciteitsontwikkeling van nationale partners in 32 landen.
FIRST heeft betrekking op voedsel- en voedingszekerheid, van productie tot consumptie. Het omvat aspecten als toegang tot gezond en betaalbaar voedsel, voedselveiligheid en voedingsonderwijs op korte en lange termijn.

In 2015 stelde de regering samen met de FAO het beleidsplan op voor duurzame verbetering van de Food & Nutrition Securtiy (FNS). Met financiering van de EU is sinds eind 2017 aanzet gegeven voor de uitvoering van FIRST FNS-Suriname. Dit wordt gedaan in samenwerking met de FAO, waarbij het ministerie als katalysator fungeert.

Centraal staat capaciteitsversterking gericht op systematische planning, verbetering van coördinatie, stakeholdermanagement en informatie-uitwisseling met betrekking tot de FNS tussen stakeholders.

De ‘Information and Knowledge Management’ (IKM), component van FIRST FNS-Suriname, richt zich op het beschikbaar stellen van informatie voor iedereen. Er wordt gebruikgemaakt van on-line platformen, beheerd door focal points van onder andere de overheid, academia en de particuliere sector. Dialogen en informatie van de activiteiten zoals projecten, beleids- en onderzoekrapporten en handleidingen zijn allen per thema, organisatie en district en bereikbaar voor iedereen die zich heeft geregistreerd op het sociale mediaplatform.

Tevens wordt een inventarisatie uitgevoerd van het gebruik van tools als Geografische Informatiesysteem (GIS) ter ondersteuning van het doel en de planning.

Tijdens de workshop zullen de conclusies van de diagnose van de FNS in Suriname worden gepresenteerd. Het resultaat van de discussies zal opgenomen worden in de finale versie van het FNS-Country Diagnostic-rapport in Suriname en dient als input bij discussies over de richting van het nieuwe 5-jarige programma van de EU.

De deelnemers zijn personen uit onder andere de overheidssector, private sector, instituten, academia, gemeenschapsorganisaties, ngo’s (niet-gouvernementele organisaties), UN en andere partners.

VANDAAG