“Amnestiewet Suriname houdt internationaal geen stand”

Print Friendly, PDF & Email

De Krijgsraad in Suriname heeft op donderdag 9 juni 2016 bepaald dat de strafzaak tegen de verdachten van de 8-Decembermoorden moet doorgaan, omdat de omstreden amnestiewet uit 2012 niet rechtsgeldig is.

“Volgens strafrechtdeskundige Gert-Jan Knoops kan president Bouterse nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de krijgsraad. Maar hij wijst erop dat een amnestiewet zoals die in 2012 door De Nationale Assemblee is aangenomen, internationaal geen stand houdt.

“Volgens internationale tribunalen kan er geen amnestie of gratie worden verleend voor misdrijven die een overstijgend karakter hebben, zoals in dit geval. Dat zijn zogenoemde internationale misdrijven.”

Knoops: “Ook als een land een amnestiewet aanneemt, dan nog steeds zegt het internationale recht: het kan niet zomaar gebeuren. Dat is op grond van jurisprudentie, rechtspraak die internationale tribunalen op dit punt van internationale misdrijven eerder hebben gewezen.”

De Koran 5:32 zegt: “…….wie ook een mens (opzettelijk of zonder vorm van proces) doodt, behalve wegens het doden van anderen (uit noodweerexces) of het scheppen van wanorde in het land (het doden van rebellen, terroristen), het is alsof hij de gehele mensheid had gedood, en wie ook een mens redt, het is alsof hij de gehele mensheid had gered.”

Wie een mens doodt, is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood. Hier zinspeelt de Koran op internationale misdrijven, internationaal strafrecht, universele jurisdictie en internationale tribunalen. Een recent voorbeeld hiervan kunt u hieronder lezen.

“De Tsjadische oud-dictator Hissène Habré is maandag (30 mei 2016) in Senegal tot levenslang veroordeeld wegens genocide, martelingen en andere misdaden tegen de menselijkheid. In de rechtbank in Dakar vielen slachtoffers van zijn schrikbewind elkaar huilend in de armen van vreugde en opluchting.”

Het vonnis van de speciale Senegalese rechtbank die met hulp van onder meer de Afrikaanse Unie en de Europese Unie was opgezet voor de veroordeling van Habré, is een historische overwinning voor de slachtoffers van zijn schrikbewind dat duurde van 1982 tot 1990. Onder aanvoering van Human Rights Watch-advocaat Reed Brody hebben zij 17 jaar lang gevochten voor gerechtigheid.

Volgens de hoge commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra’ad Al Hussein, is de boodschap van het vonnis duidelijk: “Niemand staat boven de wet. Iedereen die misdaden tegen de menselijkheid pleegt, loopt de kans op een dag voor de rechter te moeten verschijnen.”

Noot: “Mijn petje af voor Duitsland voor het bestempelen van de massamoord op honderdduizenden Armeniërs in het Ottomaanse Rijk als genocide. Zou Hitler met zijn Holocaust misschien geïnspireerd zijn door de Armeense genocide?”

Ahmad Jhawnie, aka ‘Abu Achmed al-Bewaquf al-Surinami’

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG