Het partijleiderschap

Print Friendly, PDF & Email

Politieke partijen zoeken bij elke algemene verkiezingen in het land naar maximale electorale steun. Politieke leiders behoren rekening te houden met de wensen van de electorale meerderheid, de voorkeuren van het electoraat. Politieke leiders die in hun politieke partijen onder invloed staan van professionele chanteurs, professionele pressie- en (kapitaal) belangengroepen zullen door de tirannie van laatstvermelde groepen ten onder gaan. In een moderniserende samenleving , met moderne communicatiemiddelen en zeer snelle informatiestroom zullen politieke leiders die niet afrekenen met corruptie, favoritisme, zoethouderij, nepotisme, vriendjespolitiek, onverschilligheid, lethargie, starheid, koppigheid, arrogantie, betweterigheid en manipulatie van haar leden, kiezers en achterban het vertrouwen van het electoraat verliezen.

Als partijleiders toestaan dat er een discrepantie groeit tussen de partijelites en de achterban omdat onder andere de partijelites zich als politieke professionelen opstellen, gedragen middels het monopoliseren van technische vaardigheden, de informatie, kennis en het thuis opslaan, opbergen, bewaren van alle informatiebronnen, documenten, het gehele archief van de partij in privé bij hun thuis- wat hen in staat stelt te domineren en zich als eigenaren van de partij te gedragen- dan zal er vervreemding, vijandschap ontstaan tussen partijleider en achterban.

Leiderschap is goede, rechtvaardige, menswaardige dingen doen en het dienen van het volk, het dienen van het electoraat: dienstbaarheid. Goed, integer en deskundig partijleiderschap brengt voorspoed, welvaart en welzijn zowel in haar politieke partij als voor land en volk. De leider is degene die in de hoogste boom klimt, de hele siuatie overziet en roept: “verkeerde jungle!” Goed leiderschap betekent ook goed empathische communicatie met het electoraat. Empatisch betekent meevoelend luisteren naar het electoraat en je verplaatst je in de gevoelens van het electoraat. Partijleiders die het electoraat, land en volk manipuleren, bedriegen, bestelen, beroven en met gewetenloze leugens en beloften opzadelen, zullen machthebbers worden die de naam “Judas” dragen. Partijelites in politieke partijen die de partij en het electoraat als instrument gebruiken, misbruiken, chanteren om macht, invloed te verwerven en middels levenslange staatscorruptie en levenslange staatsprofiteurschap super snel rijk worden, zullen de naam dragen van “Nero” en “ Cleopatra”. Het electoraat zal hun vroeg of laat meedogenloos afstraffen en te schande maken, indien en voorzover zij een geweten hebben en eergevoel hebben!

Partijleiders moeten goed gaan beseffen dat het fenomeen van de zwevende kiezers in ons land snel groeiende is, omvangrijker in onze gemeenschap is geworden. Het leger van ontevreden burgers en burgers die in armoede vervallen, groeit in rap tempo. De politiek maakt zich hierover wel zorgen, maar komt niet met structurele oplossingen en goed, degelijk, vertrouwenwekkend alternatief. Dat heeft onder andere ook te maken met het feit dat de politiek los is komen te staan van de leefwereld van veel burgers. Partijleiders laten zich thans omringen met gewetenloze, eerloze politieke chanteurs-overlopers-verraders –avonturiers-gelukzoekers- corrruptelingen, levenslange zakkenvullers, staatsprofiteurs en staatsrovers. Zij worden als “bestuurders” in top partijorganen “geaccommodeerd” en wanen zich “politieke professionals”. Only powers counts. First the power , than de money.

In het boek “Niet spreken met de bestuurder” geeft de journalist Gerard van Westerloo (Amsterdam 2005, blz. 17 ) een ontluisterend beeld van de afstand die er destijds is ontstaan tussen bestuurders en burgers in alle opzichten. In een lezing in 2002 veegt hij de vloer met het elitaire, zogenaamd sociale denken en spreekt in Amsterdam een volle zaal met bestuurders en politici toe. “De revolutie van 2002 (Pim Fortuyn) richt zich, ondanks de schijn van het tegendeel, niet tegen de Marokkaan, de Turk of tegen welke vreemdeling dan ook. Ze richt zich tegen u!! Tegen uw autisme, tegen uw achteloosheid waarmee u de sores van uw oude kiezers onder het tapijt heeft geveegd. Het is de afkeer van een in zichzelf opgesloten politieke cultuur die de privébelevingswereld van de burger tot gevaarlijk verklaard heeft; tot stigmatiserend en discriminerend terrein verklaard heeft…….Het wordt tijd dat u eindelijk, eindelijk begrip gaat opbrengen voor hen die dat voor u allang niet meer kunnen….”

Nelson Mandela: “Grote leiders zijn dienstbaar aan hun volk, zij dienen en geven het goede voorbeeld. Grote leiders zijn moedig en inspireren. Leiders merken het goede in andere mensen op en eren het. Leiders bestrijden het kwaad en laten zich niet omringen met het kwaad. Nederigheid trekt aan en inspireert. Arrogantie doet dat niet. Goede leiders zijn goedwillend en hebben het charisma en vermogen om mensen aan te trekken, te enthousiasmeren, te beinvloeden, te veranderen en te inspireren. Grote leiders geven een eervolle en menswaardige betekenis aan land en volk. Grote goede leiders zijn net een gigantische magneet; ze trekken mensen naar zich toe en gaan stralen, zodra ze bij deze werkelijke leiders in de buurt komen.

Leendert Doerga

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG