Wilt u meer of minder catcalling?

Print Friendly, PDF & Email

Catcalling is een fenomeen waarbij vrouwen worden geïntimideerd door middel van ongewenste en seksueel getinte opmerkingen over hun uiterlijk.

Amsterdams stadsbestuur: “Wilt u in Nederland, in de stad Amsterdam meer of minder catcalling?” Publiek: “Minder, minder, minder!” Amsterdams stadsbestuur: “Oké, dat gaan we regelen.”

“Het Amsterdamse stadsbestuur wil een einde maken aan straatintimidatie. Zo wordt bijvoorbeeld gesis strafbaar als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt…..Het college steunt een initiatiefvoorstel van de VVD en het CDA en wil hiermee zichtbaar maken dat Amsterdam geen enkele vorm van straatintimidatie tolereert……Als de nieuwe regel wordt overtreden, kan dit een geldboete van maximaal 4100 euro opleveren. Een overtreding kan er ook toe leiden dat de dader drie maanden de cel in moet.

Onderzoek van de gemeente toont aan dat van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen 59 procent het afgelopen jaar een of meer vormen van straatintimidatie heeft ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om nafluiten, nasissen, naroepen, agressief om seks vragen, achternalopen, betasten of in het nauw drijven. Onder vrouwen van 15 tot 34 jaar heeft zelfs 83 procent hier last van.

Zal bij de uitvoering van het bovenstaande ook de shariapolitie worden betrokken?

De profeet Mohammed heeft gezegd: “Vermijd om op straat of langs de straat te hangen. Zij (de mannen) zeiden: “Wij hebben geen andere alternatieven; daarom zitten en praten wij hier.” Hij zei: “Als jullie persisteren om op straat of langs de straat te hangen, geef dan de rechten die aan de straat toebehoren. Ze vroegen: “Wat zijn de rechten van de straat?” Hij (de profeet Mohammed) antwoordde: “Sla je ogen neer (blijf niet staren naar vrouwen) en val niemand lastig (geen straatintimidatie, street harassment).”

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG