Onafhankelijkheid van vrouwen in armoede of rijkdom

Print Friendly, PDF & Email

Op een dag als 8 maart krijgt de positie van de vrouw wereldwijd aandacht. De strijd van de vechtsters voor vrouwenrechten aan het einde van de negentiende eeuw, is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling van vrouwen wereldwijd. Het ontstaan van vrouwenbewegingen zou de strijd voor verbetering en versterking van vrouwen moeten realiseren.

De gelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen moest een feit worden. Maar door de jaren heen hebben vrouwenbewegingen de discussie onder andere met betrekking tot gelijke beloning voor mannen en vrouwen, de financiële onafhankelijkheid van vrouwen niet optimaal kunnen realiseren. Emancipatie en de versterking van vrouwen zijn anno de 21ste eeuw nog steeds de doelen die gerealiseerd moeten worden. Het thema van de Verenigde Naties voor 2017 is daarom: “Women in the Changing world of Work: planet 50-50 by 2030.” De obstakels voor vrouwen om onafhankelijk te functioneren in de hedendaagse maatschappij zijn niet minder geworden.

Surinaamse vrouwen en hun strijd voor onafhankelijkheid in rijkdom
Conform het onderzoek van S.M.L. Goercharan (2004) zijn de meest voorkomende obstakels die invloed hebben op het onafhankelijk functioneren van vrouwen de navolgende:
1. Stereotypen;
2. Het kruiwagensysteem, waarbij een senior professional noodzakelijk is voor jonge professionals voor de eerste stap in hun carrière. Dit is moeilijk voor vrouwen omdat er niet zoveel vrouwelijke senior professionals zijn;
3. Beperkte mogelijkheid tot informeel netwerken;
4. Genderongelijkheid;
5. Mannencultuur;
6. Discriminatie van vrouwen: vrouwen moeten zich dubbel bewijzen;
7. Gebrek aan zelfvertrouwen;
8. Opvoeding en verschillende genderrollen;
9. Lage genderbewustzijn.

Anno 2017 zijn bovengenoemde punten nog steeds valide. De economische positie van vrouwen is verslechterd. Het wanbeleid van de huidige regering is daar de hoofdoorzaak van, met als gevolg dat de achterstand van vrouwen toeneemt. De overhand van armoede in het leven van vrouwen wordt zichtbaarder. Armoede is een complex structureel verschijnsel, welke een grote weerslag heeft op vrouwen, mede vanwege de noodzaak om de huishoudens en de voedselvoorziening overeind te houden.

Onafhankelijkheid van vrouwen anno 2017: standpunten van Surinaamse vrouwen
Het gezin: de basis, het fundament voor de ontwikkeling van de maatschappij. Prachtig geschreven, maar de realiteit wijst uit dat gezinnen het steeds moeilijker krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het leven is duurder en ondragelijk geworden voor met name de één-ouder gezinnen waar de moeder in de meest voorkomende gevallen hoofdkostwinner is van het gezin. Het laatstgenoemde is echter niet de keus noch minder een besluit van de vrouw.

Wat is het standpunt van vrouwen met betrekking tot de onafhankelijkheid van vrouwen?

Rachel:
“Ten eerste zou ik willen stellen dat de economische situatie in ons geliefd Suriname inderdaad maakt dat de vrouw minder met haar inkomen kan bereiken. Als gevolg van de devaluatie van onze munteenheid mag geconcludeerd worden dat er verschillende vormen van armoede te zien zijn. De vrouw is nu niet meer in staat een hypothecaire lening aan te vragen om een eigen woning te hebben. Het hebben van goede huisvesting behoort tot één van de primaire levensbehoeften van de mens. Goede huisvesting zorgt voor innerlijke rust en ontwikkeling in de ruimste zin des woords.”

Helen:
“Vroeger kon een vrouw onafhankelijk als alleenstaande moeder nog rondkomen. Nu lukt het als alleenstaande zonder kids niet eens meer. Je moet een dubbele baan hebben om te kunnen overleven. Ik als leerkracht voel het ook. De vaste lasten zijn verdubbeld, er blijft niet genoeg over van je salaris, waardoor je moet bezuinigen door alleen de hoognodige dingen te kopen en bepaalde zaken kan je niet meer aanschaffen. Op school komen kinderen zonder eten, uniformbloes te klein, broek versleten, kunnen hun boeken niet kaften en ouders zijn het niet in staat schriften te kopen voor hun kinderen. Zo een armoede heb ik niet eerder meegemaakt.”

Sheliza:
“Het feit dat een Surinaamse vrouw tegenwoordig nogal zelfstandig kan zijn is al een pluspunt. Helaas zijn er enkele belemmeringen. Vanwege de economische situatie is de Surinaamse vrouw niet in staat volledig op eigen benen te staan. Het nemen van bijvoorbeeld een hypotheek kan de doorsnee Surinaamse vrouw niet alleen. Dit is een zware belemmering. Binnen mijn leven probeer ik heel goed te budgetteren en ik stel prioriteiten. Dit lukt natuurlijk niet altijd en zorgt vaker voor stress, maar desondanks probeer ik als alleenstaande moeder van één kind door te zetten. Ik weet dat ik een sterke, zelfstandige en intelligente vrouw ben en daaruit put ik kracht om door te zetten ondanks de situatie. Verder probeer ik andere vrouwen om mij heen te stimuleren om carrière te maken. Dat doe ik en als ik dat kan, kunnen alle andere Surinaamse vrouwen dit ook. Wij moeten doorzetten, ook al worden wij onderdrukt en als laatst elkaar stimuleren om als Surinaamse vrouw sterk te blijven.”

Conchita:
“De Surinaamse vrouwen hebben het nu best wel moeilijk, maar zijn meer dan ooit de beste econoom als het gaat om het hoofd boven water te houden.”

Doorslaggevend is dat vrouwen er nu niet makkelijk voor staan, maar opgeven doen zij niet. De strijd voor een rechtvaardig bestaan voor het gezin is hun topprioriteit. Echter biedt de zittende regering geen mogelijkheden en creëert ook niet de randvoorwaarden dat vrouwen onafhankelijk in rijkdom kunnen leven. Onafhankelijk in armoede neemt de overhand.

Vrouwen u bent nooit verslagen zolang er een stem in je zegt: “doorvechten”….voor Onafhankelijkheid in Rijkdom!

Patricia Etnel
DNA-lid van de Nationale Partij Suriname

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG