DA’91: ‘Opgeven is geen optie’

Print Friendly, PDF & Email

26 jaar geleden maakte Suriname voor het eerst kennis met DA’91. In een bomvol KOB werd DA’91 geproclameerd. Sommigen die hier zijn waren er ook bij. Ook ik kan me nog levendig dat bijzonder moment herinneren. De energie, het geloof, de vastberadenheid en bovenal de onbevreesdheid.

We werden als land 26 jaar geleden ook geteisterd door corruptie, toenemende criminaliteit, en politiek wanbeleid. Ook toen waren er mensen die geen toekomst meer voor Suriname zagen. Het aantreden van DA’91 in de politieke arena bracht daar verandering in. DA’91 is vandaag na 26 jaar deze personen die toen hun schouders eronder zetten, zeer erkentelijk. Ook nu na 26 jaar is de aanwezigheid van DA’91 op het politieke veld zeer noodzakelijk. Want ook nu 26 jaar later worden we nog steeds geconfronteerd met corruptie op een schaal die ongekend is in ons land, druggerelateerde criminaliteit die velen onder ons doet sidderen van angst en een onveiligheid van burgers die ongekend maar bovenal ongehoord is.

En de eenvoudigste oplossing voor jezelf is natuurlijk om te zeggen ik heb het gehad, ik doe niet meer mee, laten ze het maar uitzoeken. Maar dat is niet DA’91! DA’91 en iedereen die deze partij ondersteunt zijn mensen die nooit opgeven, die nu en altijd zullen blijven strijden voor dat land wat wij en onze kindskinderen verdienen. Ze zeggen: Politiek is corrupt….DA’91 is daar om het te veranderen! Ze zeggen: Politiek is vies….DA’91 is daar om het te verschonen!

Er zijn mensen die mij vragen: Wat is het beleid van DA’91? Ons beleid is een harde strijd, ja een oorlog te voeren met alles wat wij kunnen inzetten, in alle districten, buurten, instituten en kantoren, met al onze kracht ons gegeven, een strijd te voeren tegen het monsterlijke machtsmisbruik, corruptie en wanbeleid zoals we nog nooit tevoren hebben gekend. Tegen de sluipaanvallen op de mensenrechten! Dat is ons beleid!

In de achter ons liggende 26 jaar hebben we hoogtepunten en dieptepunten gekend, we hebben belangrijke issues geïntroduceerd in onze samenleving en we hebben nimmer onze basisbeginselen met de voeten getreden.

Wij leven vandaag de dag in een besmette samenleving. We voelen ons moreel ziek omdat we gewend zijn geraakt eraan dat we iets anders zeggen dan we werkelijk denken. Wij hebben geleerd om in niets meer te geloven, om elkaar te negeren en alleen te vechten voor onszelf.
Wat wij nodig hebben in ons land is niet verdeeldheid, niet haterij, niet geweld en wetteloosheid, maar het is liefde en wijsheid, en verbondenheid met elkaar en een gevoel van rechtvaardigheid naar iedereen die nog steeds lijdt in ons land onder het onrecht hen aangedaan vele jaren geleden en ook nog vandaag.

Vandaag staan wij hier met zijn allen om wederom te bevestigen dat vrijheid en democratie niet slechts een beetje moeten gelden en voor slechts enkelen die zich in het kabinet bevinden, maar voor elke burger van ons land.

Na 26 jaar beseffen wij des te meer als DA’91ers dat er geen redding is voor Suriname tenzij wij allemaal bereid zijn om moed te tonen en zij aan zij, hand in hand met gelijkgestemde burgers op te trekken en ons land weer tot ons land te maken. Ook de komende 26 jaar zullen wij deze strijd dagelijks moeten voortzetten, een strijd om te leven en te blijven leven in een maatschappij die democratisch, rechtstatelijk en vrij is, waar alle mensen in harmonie en met gelijke kansen samenleven. Het is het ideaal waarvoor 26 jaar geleden moedige Surinaamse burgers zijn opgestaan en waarvoor ik iedereen, jong en oud, in stad en district, man en vrouw, vandaag oproep ook wederom voor op te staan.

26 jaar geleden maakten wij een afspraak met de toekomst en de tijd is nu gekomen dat wij volledige invulling zullen moeten geven aan deze afspraak. Over drie jaar of misschien eerder staan wij voor de verkiezingen. Het zal het moment moeten zijn waarop eindelijk afgerekend wordt met de oude vorm van regeren in Suriname en Politiek Anders, een mensvriendelijke, inclusieve, innovatieve en geïntegreerde wijze van regeren, overneemt. Het moment wanneer Suriname de volgende dag zal ontwaken in vrijheid en levenslustigheid. Wanneer we definitief het tijdperk van onderdrukking, repressie en corruptie kunnen afsluiten. Dit kan alleen als DA’91 in meerderheid die regering bepaalt. Laten wij vanaf vandaag, DA’91ers, daar nog harder, effectiever en slagvaardiger naartoe werken.

DA’91 ziet hoop, geloof en solidariteit niet als onbereikbare idealen, maar wij zetten ze in als dappere ondersteuners van een natie die vecht voor vrijheid in een moderne samenleving.

Er liggen grote uitdagingen op de weg die wij moeten afleggen. Iedereen’s bijdrage is nodig. Politiek Anders is niet alleen van toepassing op al de mooie plannen die wij als regering dan willen gaan uitvoeren, neen het is ook en meer nog van toepassing op de voorbereidingen die we treffen. De tijd is voorbij dat we kunnen slapen tot drie maanden voor de verkiezingen en dan even gauw ons kandideren op een lijst. De voorbereidingen zijn nu. Daarom doe ik een beroep op ieder van u om ook uw bijdrage te leveren, door die ene dag van de vergadering in de maand, vrij te maken en vrij te houden voor ons politiek werk. Ik vraag u om actief leden te werven overal waar u komt, uw vriendenkring, sociale vereniging, dansclub, buurthuis. Ik, de partijraadsvoorzitter en alle bestuursleden, hebben geen bezwaar om elke dag het land af te lopen en te rijden om bij u allen thuis te komen om kernen te installeren. Verzamel 3-5 mensen en laat ons beginnen om de volgende steen te leggen in het bouwen aan onze gezamenlijke toekomst!

Maak gebruik van uw inspraakmogelijkheden zodat onze partij steeds sterker, slimmer en aantrekkelijker wordt voor elke Surinamer.
DA’91 moet die storm van verandering zijn die op komst is in ons land.

Wij moeten richting geven aan deze ‘hebi winti sa o tja kenki kon”. Wij moeten al onze individuele krachten bundelen en resoluut en vastberaden zijn in onze aanpak. Als wij dat zijn, dan ben ik overtuigd dat wij de overwinning zullen behalen voor onze partij en nog meer voor ons land.

Angelic del Castilho
Voorzitter DA’91

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG