Nep dit en nep dat

Print Friendly, PDF & Email

Nepnieuws, nepjournalist, nepaccount, nepparlement, nepfeministe, nepgeld, nepagent, nepdokter, nepwapen, neppil, nepzaak. Aan deze niet limitatieve opsomming wil ik nog drie woorden toevoegen.

Nephuwelijk
De Koran 4:1 zegt: “O mensen, vrees jullie Heer, Die jullie (de mensheid) van één enkele ziel (de man, Adam) schiep en daaruit zijn echtgenote (de vrouw, Eva) schiep…..”

Uit het geciteerde Koranvers leid ik af, dat huwelijk enkel en alleen een verbintenis is tussen een man en een vrouw. Homohuwelijk is een nephuwelijk.

Het geciteerde Koranvers zegt verder wat de reden is voor de schepping van de man en de vrouw, “en uit hen beiden (man en vrouw) heeft (jullie Heer) verspreid vele mannen en vrouwen….” Dus voor het behoud, voortbestaan van het menselijke ras.

Kan een homo een kind verwekken bij een homo? Kan een lesbo een kind verwekken bij een lesbo? Ergo, homoseksuelen mogen niet met elkaar in het echt worden verbonden.

Geachte lezers, zal een overheid ooit aan een persoon, bedrijf of organisatie toestemming geven om nepgeld te drukken? Nee! Waarom geeft zij dan toestemming voor het sluiten van een nephuwelijk?

Homohuwelijk heeft niet te maken met mensenrechten, maar met een wildgroei aan mensenrechten.

Nepman en nepvrouw
Het hierboven geciteerde Koranvers zegt “en uit hen beiden (uit de eerste man en vrouw) heeft (jullie Heer) verspreid vele mannen en vrouwen….”

Het geslacht van een baby wordt bij de geboorte bepaald, mannelijk (M) of vrouwelijk (V). Deze geslachtsaanduiding blijft hij of zij behouden tot de dood.

Als een man gaande weg zijn uiterlijk en of genitaliën laat veranderen in die van een vrouw, is hij een nepvrouw. En als een vrouw gaande weg haar uiterlijk en of genitaliën laat veranderen in die van een man, is zij een nepman.

“Yvanna Hilton, geboren als man, heeft woensdag (feb. 2017) van de rechter te horen gekregen dat ze voortaan officieel als vrouw door het leven mag gaan. In een rechtszaak, die iets langer dan één jaar duurde, eiste Hilton dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) een verandering in de boeken pleegde en haar geslacht zoals aangegeven bij CBB als ‘M’ (man), te veranderen naar ‘V’ voor vrouwelijk. Hilton heeft zich enkele jaren geleden middels een operatie laten ombouwen van man tot vrouw.”

Heel terecht heeft de staat c.q. het CBB hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter om het geslacht van Yvanna Hilton te veranderen van man naar vrouw.

“Hilton zou volgens de zienswijze van het CBB, vrijwillig een operatie hebben ondergaan van man naar vrouw, zonder iemand om toestemming te vragen. De staat vindt dan ook dat ze niet van de gemeenschap mag verwachten dat die de geslachtsverandering accepteert.”

Als iemand zich laat ombouwen van man tot vrouw of vice versa heeft dat niet te maken met mensenrechten, maar met een hobby.
Nepnaam

Zoals eerder gezegd gaat de Koran 4:1 over het huwelijk : “O mensen, vrees jullie Heer, Die jullie van één enkele ziel (de man) schiep en daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden heeftverspreid vele mannen en vrouwen…..”

Een kind moet vanaf de geboorte tot zijn dood de naam van de vader, de verwekker, dragen.

Bij de geboorte van een kind is altijd de moeder bekend. Als dat kind de naam van de moeder draagt, wie is zijn vader? Waarom draagt hij dan niet de naam van zijn vader?

‘Tante Es’ (Jörgen Raymann) begint / begon elk interview van haar als volgt: “Laten we bij het begin beginnen. Vertel me, wie is je vader, wie is je moeder?” Daarmee begint elk mensenleven.

“De Belgische koning Albert is vanochtend niet in de rechtbank verschenen voor het proces over zijn vermeende buitenechtelijke dochter. Die dochter’, kunstenares Delphine Boël, was wel aanwezig. In de zaak eist Boël dat de oud-koning haar erkent als zijn kind. Ze wil ook een dna-onderzoek afdwingen. Albert heeft het vaderschap nooit ontkend, maar ook nooit erkend.”

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG