Idris Naipal, nationalisme en het Sharmila-syndroom

Print Friendly, PDF & Email

Het is toch schaamteloos dat de heer Idris Naipal pretendeert nooit van mij gehoord te hebben. En zo zie je hoe harde werkers van de VHP zijn behandeld de afgelopen jaren. Sunil Jagernath heeft in de structuren van de VHP gezeten, gezwoegd in zon en regen voor de VHP, dag en nacht in het partijgebouw gewerkt onder leiding van de heer Sardjoe en onder de directe leiding van mevrouw Sharmila Mansaram.

Ook heeft Sunil Jagernath aan de wieg gestaan van de eerste grote landelijke actie onder leiding van voorzitter Ramdien Sardjoe ten behoeve van de first-voters. Zestien duizend brieven gingen de deur uit. Ach, Idris Naipal is een pion van Chan Santokhi en dus een politiek kuiken in de VHP-keuken en heeft dus waarschijnlijk geen ene notie van degenen die de VHP altijd trouw waren en voor de VHP zwoegden. Jawel zo wordt er omgegaan in de VHP met harde werkers. 

Ik ben blij dat ik de VHP de rug heb toegekeerd. Het is grappig hoe het Sharmila-syndroom de VHP in haar ban houdt. Want bij elk wisje wasje moet mevrouw Sharmila genoemd worden. Ze kunnen niet anders. Gelukkig dat de heer Rajiv Ramsahai (DNA-lid en jongerenvoorzitter van Commewijne) een ferme klap heeft uitgedeeld aan dat gekletst van de jongerenraad van de VHP over mevrouw Sharmila. Daar moeten ze nog van bijkomen. Overigens kennen de jongens van de jongerenraad mij erg goed. Laat die Idris Naipal even informeren. 

Maar wat zegt Idris Naipal nou aan zinnigs op mijn artikel. Ik wil graag zakelijk zijn en niet emotioneel doen zoals Idris doet. Laat mij beginnen aan te geven dat ik ben ingenomen met de veranderende toonzetting van Idris. Nu is de president niet meer kinderachtig en naïef. Maar wordt het over de boeg van nationalisme gegooid. Laat mij hem vertellen wat nationalisme precies inhoudt want hij gaat er wel erg lichtvaardig en simplistisch overheen door te stellen dat het betekent het opkomen voor de belangen van de natie. 

Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als sociaal-culturele eenheid. Veelal gaat dit gepaard met een idee van exceptionalisme met betrekking tot de natie. Nationalisme kan gebruikt worden om de sociale cohesie te bevorderen van de eigen groep of ingroup, maar kan tegelijkertijd leiden tot uitsluiting van groepen die niet worden beschouwd als leden van de natie (outgroup). (Bron: Wikipedia) 

Ik neem aan dat dit genoeg zegt over de lijn die wij van de NDP bewandelen. Om dan te stellen dat de legendarische voorzitter van de NDP en zijn dochter jaren hebben gewoond in Nederland, is zo een dom argument dat je je afvraagt of Idris reageert omwille van het reageren. Wat heeft het wonen in Nederland te maken met het slavernijverleden? Ontkent Idris dat de slavernij een onmetelijk leed heeft toegebracht aan de slaven en hun nazaten en aan de contractarbeiders en hun nazaten? En wie was de motor achter dat onmenselijk leed? Geen Nederland? En ik heb in mijn artikel juist gezegd dat niet Bouterse een probleem heeft met Nederland maar Nederland een probleem heeft met Bouterse dus waar die zinsnede vandaan komt: “…toen had Bouterse geen problemen met Nederland”, is mij een raadsel. 

Laat Idris ophouden goedkope politiek te bedrijven want ook zijn voorzitters totale familie zit op dit moment en al een tijdje in Nederland. Dat de dochter van de voorzitter van de NDP met de haren erbij wordt gesleept is toch ten hemel schreiend. Die mevrouw doet veel meer dan tien Idrissen doen voor dit land. Notabene is het een leugen dat ze raadsadviseur is. En nu is Idris toch tegen zijn eigen VHP bezig, want was het niet papa Ramdien Sardjoe die als vicepresident ervoor zorgde dat dochter Maaltie Sardjoe directeur werd van de RGD met een levenslang contract? Was dat dan wel nationalistisch heer Idris? Ook de broer van de heer Sharman op Sail met een levenslang contract en de zoon van de toenmalige vicepresident bij de belastingen enz. Zullen we doorgaan met de beerput van de VHP, heer Idris? 

Ook dat emotioneel gekwebbel van Idris over de bijdrage van Bouterse aan de onafhankelijkheid zegt niets en is totaal irrelevant want Idris zelf was tegen de onafhankelijkheid. Waar praat Idris dan over? Betekent nationalist zijn dat je ten tijde van de onafhankelijkheid je bijdrage aan de onafhankelijkheid moet hebben geleverd? Heel grappig want ik was nog niet eens geboren en samen met mij een groot deel van dit volk. En dat maakt ons tot a-nationalist? Hele rare redenering. Ik denk dat Idris echt moet gaan studeren op het stuk van nationalisme. 

Dan geeft Idris aan dat het Bouterse zelf was die in 1998 met een Nederlands bedrijf Ballast Nedam in zee ging. Juist daarmee geeft zelfs Idris nu aan dat niet Bouterse problemen heeft met Nederland, maar Nederland problemen schijnt te hebben met Bouterse. Ik hoop dat het nu duidelijk is voor de heer Idris dat niet Bouterse problemen heeft met Nederland, maar dat het omgekeerde het geval is. De voorbeelden heeft Idris zelf opgesomd. 
1. Bouterse heeft gewoond in Nederland;
2. Bouterse’s dochter heeft gewoond in Nederland; 
3. Bouterse heeft Ballast Nedam aangetrokken om bruggen te bouwen. 

Let wel heer Idris dat bedrijf is betaald ervoor en heeft winst gemaakt in Suriname. Daarna stelt Idris zich de vraag dat als Suriname een soeverein land is waarom het geld bedelt. Ook deze opmerking raakt kant noch wal. Wat betekent soevereiniteit? Soevereiniteit is het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder dat verantwoording is verschuldigd aan een ander orgaan. (Bron: Wikipedia)

Begrijpt Idris dit wel? Het betekent dat we als staat geen verantwoording verschuldigd zijn aan een ander land. Ook niet aan Nederland en Nederland moet afblijven van het doen alsof wij verantwoording aan haar verschuldigd zijn. De debatten die in de Tweede Kamer gevoerd zijn, zijn zeer afkeurenswaardig en ik hoor Idris het nog steeds niet afkeuren. 

Voorts geeft Idris aan dat de vicepresident heeft aangegeven dat de financiering van het Ontwikkelingsplan een zorgpunt is. Onze complimenten voor de eerlijkheid van de vicepresident. En Idris mag weten dat er geen geld gezocht zal worden bij een land die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van onze natie niet respecteert. 

Als slotstuk praat Idris over Tigri en brengt dat in relatie met soevereiniteit. Is Idris vergeten dat het een regering met NDP-signatuur was die ervoor zorgde dat CGX werd verwijderd uit dat gebied? Omdat de regeringen van Idris Naipal dat nooit hebben gedurfd? En kent Idris de historie van dat gebied wel? Het is een dispuut uit de koloniale tijd tussen Engeland en Nederland en zitten wij die er part noch deel aan hebben ermee opgezadeld. Wil hij nog meer bewijzen dat wij zullen waken over onze grenzen of die nou soevereine of landsgrenzen zijn? De NDP is een nationale en nationalistische partij ontstaan uit puur nationalistische overwegingen. Wij staan open om verder te discussiëren met de heer Idris Naipal. 

Sunil Jagernath

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG