Pas op voor de zon als je boter op jouw hoofd hebt!

Print Friendly, PDF & Email

Fractieleider Misiekaba (NDP) heel sterk in het politieke debat
Het is meer regel dan uitzondering geworden dat de totale VHP nodig is om de fractieleider van de NDP van repliek te dienen, na zijn presentaties. Enkele weken terug was het dezelfde VHP die minimaal een week nodig had om het sociale beleid te bestuderen, om daarna toch een inconsistent verhaal te vertellen over onder meer huizenbouw. Dit verhaal moest antwoord geven op een sterke presentatie van fractieleider André Misiekaba in de tweede ronde van de begrotingsbehandeling. Het antwoord – onder de titel: de kapitalistische VHP kan het niet helpen – dat kwam van de politieke ondersteuningsgroep van de fractieleider van de NDP, die zo sterk was dat de VHP niet durfde om voor een tweede keer in de pen te klimmen.

Het is meer dan duidelijk dat de hele VHP-fractie het politieke debat niet aankan met de fractieleider van de NDP, dus springt de VHP nu weer, na drie dagen studie, in de bres voor de arme DNA-leden van de VHP.

We begrijpen de aanvallen op de fractieleider van de NDP. Ex-president Wijdenbosch zou zeggen: “Men gooit geen stokken naar een boom die geen vruchten draagt.” Kennelijk draagt de voorman van de NDP-fractie veel vruchten.

Wijzen met de vinger naar elkaar nalaten
Waar ging het weer over? Als het niet om zo een serieuze issue ging, zou de NDP niet eens reageren, omdat de VHP zichzelf zo onsterfelijk belachelijk maakt.

Het was namelijk de zoveelste keer dat de fractieleider van de NDP precies dezelfde visie over corruptie presenteerde. Zijn benadering in deze is consistent, duidelijk en niet vatbaar voor tweeërlei interpretatie. Zijn benadering komt namelijk op het volgende neer: trek een streep onder het over en weer beschuldigen van elkaar en het over en weer wijzen van de vinger naar elkaar en stop de energie liever in het maken van een stevige Anticorruptiewet en het maken van anticorruptiebeleid. Het is duidelijk waarom de VHP nu wel reageert. Ze staan met hun billen bloot na de presentatie van Misiekaba afgelopen dinsdag in DNA. In de poging de blote billen te bedekken, is er zelfs gesteld als zou fractieleider Misiekaba opgeroepen hebben om zand over vermeende corruptiegevallen te gooien. Dat is een pertinente leugen! Bij deze geldt, zoals de VHP is, vertrouwt hij zijn gasten! Misiekaba heeft in de afgelopen veertien jaar van actieve politiek, door genade en kracht van de Heer Jezus Christus, zich nooit ingelaten met welke vorm van corruptie dan ook. We weten niet als de fractieleider van de VHP en anderen dat kunnen stellen.

Verder is het bekend dat Misiekaba vaker in DNA heeft opgeroepen, het wijzen met de vinger naar elkaar en het beschuldigen van elkaar, na te laten.

Er zijn allerlei valse interpretaties gegeven aan vorengenoemde statement, maar dat laten we voor rekening van degenen die dat hebben gedaan.

Geen Anticorruptiewet onder NF (Nieuw Front), wel onder Bouterse
Dat de VHP nooit een Anticorruptiewet wilde, is voor de samenleving duidelijk. De VHP mag zichzelf voor de gek blijven houden, maar het volk weet beter.

We herinneren eraan dat het NF nooit die Anticorruptiewet heeft gemaakt. Meer nog, het was een politiek spel dat men speelde om zogenaamd de wet op de agenda te plaatsen, maar achter de coulissen in de fractiekamer van het NF was het duidelijk: deze wet komt nooit! Het is onder het NF inderdaad nooit gekomen! Het is weer regering Bouterse die ervoor gaat zorgen dat die Anticorruptiewet er wel komt.

De VHP heeft nu geen keus dan mee te gaan met de coalitie en met de NDP-fractieleider die de commissie van rapporteurs voor de Anticorruptiewet leidt. Men weet namelijk, onder Misiekaba komt de wet zeker.

Nieuwe politieke strategie van de VHP cum suis
De oplettende burger zal hebben opgemerkt wat de nieuwe politieke strategie van de oppositie is: de Anticorruptiewet nog vóór de geboorte “doodmaken.” Want er wordt nu door oppositiegezinden heel hard in koor gezongen: “Al komt die Anticorruptiewet, het zal niet werken!” Dit is zo belachelijk. “Ik zei u reeds dat het Nieuw Front de wet zelf niet heeft willen maken tussen 2000 en 2010, maar NF-gezinden vanaf 2010 toch heel luidruchtig bezig zijn in DNA en alle media die men maar kan gebruiken: “De Anticorruptiewet moet komen.” Wat horen we nu van hen, nu het duidelijk is dat de wet nog dit jaar een feit zal zijn? Men stelt: de Anticorruptiewet hoeft niet te komen, want het zal niet werken. Hypocrisie ten top. Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok. Wel, de NDP zingt niet in dat koor van negativiteit mee. De wet moet en zal ook komen alsook het flankerende beleid. Waarom wil met name de VHP geen Anticorruptiewet?

– Zij heeft het politiek gezien niet kunnen maken, dus NDP mag niet de grani krijgen dat zij het wel heeft gemaakt;
– De VHP’ers zijn bang dat wanneer er op basis van de nieuwe Anticorruptiewet onderzoek komt, sommigen van hen door de mand zullen vallen;
– Het zal duidelijk zijn dat vele van de vermeende corruptiegevallen waarover men schreeuwt, zullen blijken geen corruptie te zijn en zij dan niets meer zal hebben om politiek mee te bedrijven.

NDP heeft VHP niet nodig om de Anticorruptiewet te maken
Laten we de samenleving nogmaals verzekeren dat die Anticorruptiewet wel komt. De NDP-fractie in DNA heeft gelukkig de VHP niet nodig om die Anticorruptiewet te maken. Daar heeft het volk voor gezorgd door de NDP 26 zetels te geven. Als het maken van de wet afhankelijk was van de VHP, zou deze belangrijke wet nooit komen, zoals het tussen 2000 en 2010 niet gekomen is.

Gelet op de reactie van de VHP is het duidelijk dat zij nu weet hoe pijnlijk het is om elke keer de vinger te wijzen naar anderen. Men weet ook dat het levensgevaarlijk is om in de zon te gaan staan als je boter op jouw hoofd hebt.

Selectief toepassen van normen door VHP
VHP-fractieleider Chan Santokhi stelde drie dagen terug de volgende vragen in het parlement: “Regering, waarom heeft u zich niet gehouden aan de Comptabiliteitswet? Waarom heeft u niet gewerkt met het systeem van drie offertes? Terwijl Santokhi in de kwestie asphalt plant de regering de les probeerde te lezen en dus de splinter in het oog van de regering zag, vergat hij dat er een balk (hele houtmarkt) in zijn eigen oog was. Want, verbeter de wereld, begin bij jezelf.

We zijn eens dat de regering zich moet houden aan de Comptabiliteitswet. We zijn het ook eens dat in voorkomende gevallen het nodig kan zijn om het systeem van drie offertes in te zetten. De wet is duidelijk daarover, maar Santokhi moet ons dan vertellen hoe het komt dat tijdens het bewind van de VHP op het Ministerie van Openbare Werken (2000 – 2010), er zo weinig openbare inschrijvingen zijn geweest? Kan hij ons ook vertellen waarom er zoveel werken zijn uitgevoerd zonder adequate directievoering en controle? Kan hij ons vertellen waarom bestek, raming en daadwerkelijke declaraties zoveel van elkaar verschilden? Waarom werd de Comptabiliteitswet toen niet in acht genomen? Waarom werd toen niet gewerkt met het systeem van drie offertes? Kan hij ons verder vertellen waarom er zo een gigantisch bedrag, Sf 175.000,- betaald moest worden aan de VHP-meneer die de commissie, die te maken had met afvalbeheer, leidde? Want er is mooi uitgelegd dat die Sf. 175.000,- slechts SRD 175 is. Een grovere misleiding bestaat er niet. Om de waarde van Sf. 175.000,- goed te kunnen inschatten moet je weten wat bijvoorbeeld een punt brood of een soft kostte in die periode. Ik daag de meneer die dat enorm bedrag toucheerde uit om de prijsontwikkeling in die dagen te delen met de gemeenschap. Selectief toepassen van normen is verfoeilijk. En daar maakt de VHP zich schuldig aan.

De kern van de zaak is, dat het geen zin heeft om te blijven schreeuwen over corruptie en de regering te beschuldigen dat zij geen corruptie bestrijdt. Actie is nodig! De indringende vraag is, wat weerhoudt de VHP’ers om de corruptiegevallen die bekend zijn bij hen en waarover er steeds wordt geschreeuwd, aan te brengen bij het Openbaar Ministerie voor onderzoek? Of heeft men de bewijzen daartoe niet? Laten we ervanuit gaan dat de VHP gelijk heeft in wat ze al tienduizend keer heeft geroepen: “De regering houdt corruptelingen de hand boven het hoofd en faciliteert corruptie.” Waarom behoedt zij het volk dan niet door de corruptie waarvan zij op de hoogte is, aan de procureur-generaal (pg) voor te leggen voor onderzoek? De oplettende burger zal zien dat het de VHP slechts om partijpolitiek gewin is met het onterecht bekladden en bezwaren van anderen. Als men de bewijzen niet heeft, moet men zwijgen, want wie beschuldigt, moet komen met de bewijzen.

De VHP stelt in een artikel dat op Suriname Herald is verschenen op 26 augustus het volgende: “Kennelijk is de fractieleider van de NDP de tel kwijt hoeveel corruptiegevallen de afgelopen zeven jaar onder de regering Bouterse heeft plaatsgevonden. De afgelopen jaren lijkt de ene corruptiezaak nog niet opgelost, of er zijn alweer nieuwe corruptiezaken naar buiten gekomen. En André Misiekaba probeert deze corruptiezaken te verdoezelen.” Tot zover een stuk uit het verhaal van de VHP. Op de eerste plaats is het manifest dat de VHP aan structurele selectief geheugenverlies leidt. De terugtelling stopt bij haar in 2010 (afgelopen zeven jaar). Daarvoor was er dus volgens de VHP geen corruptie. De samenleving weet beter. Sterker nog, het volk heeft het NF naar de oppositiebanken verwezen, juist vanwege de corruptie en de geboorde emmers. Maar meer nog: daar de VHP de telling niet kwijt is en precies weet hoeveel corruptiegevallen er zijn geweest, dan vragen we voor de zoveelste keer om die gevallen voor te leggen aan het Openbaar Ministerie (OM).

Stel dat 50 procent van de vele fraudezaken die genoemd zijn in het rapport dat ter sprake kwam in DNA niet juist zijn, is de VHP bereid om uit de tientallen zaken één of twee voor te leggen aan de pg voor onderzoek? Is de VHP bereid zichzelf de spiegel voor te houden?

Wie is de dief?
Ook stelt de VHP in het vorengenoemde artikel het volgende: “In september 2012 had de fractieleider van de VHP tijdens een parlementsvergadering president Desi Bouterse uitgedaagd om stappen te ondernemen als hij meende dat er corruptie heeft plaatsgevonden bij Openbare Werken (OW) in de periode 2006 – 2010. Bij de regering Bouterse is het gebruikelijke gezegde van toepassing: “de dief die schreeuwt, houdt de dief.” Tot zover een gedeelte uit het artikel van de VHP.

Beste lezer, denkt u dat de VHP, gelet op haar cultuur, aan de samenleving gaat vertellen dat er onder haar beheer fraude gepleegd is op OW? U bent toch niet vergeten dat een VHP-minister als gevolg van grootschalige corruptie was opgesloten? We zuigen geen verhalen uit de duim. De minister die toen opgesloten was en daardoor de prijs heeft betaald voor vele andere VHP-toppers, zal een keer zijn verhaal met de gemeenschap delen. Het zal pantomime zijn. Dus afgezaagde oproepen, zoals: “Ik daag je uit om stappen te ondernemen, laten we het laten voor wat ze zijn.”

We kunnen evenwel ook stellen: “VHP, we dagen je uit om niet te blijven schreeuwen, maar om stappen te ondernemen om de vele corruptiegevallen die bekend zijn bij jou aan het licht te brengen.”
En dan breekt onze klomp wanneer de VHP stelt dat bij de regering Bouterse het gezegde: “de dief die schreeuwt, houdt de dief,” van toepassing is. Ja, u raadt het goed: de VHP noemt zichzelf een dief. A no un taki, zij zeggen het zelf!

Laat het duidelijk zijn, wat de NDP betreft is dit gezegde niet van toepassing en helemaal misplaatst. De regering is geen dief. De regering is een staatsrechtelijk orgaan dat bestaat uit hardwerkende Surinamers die mandaat hebben om tot 2020 beleid te maken ter verheffing van het volk.

Daarnaast moeten we stellen dat alleen de rechter, conform onze Wetboek van Strafrecht bevoegd is, na onderzoek, iemand te bestempelen als te zijn een dief.

Wat de VHP dus doet, is het constant bekladden van anderen. Het is niet onze schuld dat zij zichzelf als een dief ziet, maar laat zij de regering en de NDP daarbuiten laten. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Werking Anticorruptiewet
In tegenstelling tot wat oppositiegezinden roepen, zijn wij van oordeel dat de Anticorruptiewet wel zal werken. Behalve dat het preventief zal werken, zal het vooral de mogelijkheid scheppen voor een ieder die een vermoeden heeft van corruptie, om dit vermoeden te melden, waarna onderzoek volgt. Was het tot nu toe zo dat de melder (klokkenluider) niet beschermd was en aan de rancuneuze grillen van de baas was overgelaten, in de wet die in behandeling is, wordt de klokkenluider expliciet beschermd. Mevrouw Van de Lis’le (Vreemdelingenzaken) kan er goed over meepraten onder het ministerschap van Santokhi. Ze moest immers het land uit vluchten. Zo zwaar was de rancune, nadat ze corruptie op Vreemdelingenzaken had gemeld. We roepen een ieder op, inclusief de VHP, om niet te wachten op de aanname en inwerkingtreding van de Anticorruptiewet, maar om nu reeds alle vermoeden van corruptie formeel aan te brengen. Zoals de cases bij de EBS en Telesur onderzocht worden door het OM, zullen alle andere zaken waarvoor er bewijzen worden gepresenteerd en er een redelijk vermoeden van schuld aanwezig is, onderzocht worden.

De NDP groeit verder
De VHP kan wat ons betreft tot 2020 blijven dansen op haar eigen muziek, terwijl wij door blijven werken. Wat in elk geval onomstotelijk vaststaat, is dat het volk niet onder de indruk is van het geschreeuw van de oranje partij. De luidruchtige vingerwijzingen van de VHP vanaf de begrotingsbehandeling van het dienstjaar 2011 heeft de NDP geen windeieren gelegd, integendeel, het heeft de NDP mede helpen stuwen naar een historische verkiezingswinst van 26 zetels. Misschien moeten we vuvuzela’s sturen voor de VHP, zodat zij nog luider zal schreeuwen en zo de NDP mede begeleiden naar een nog grotere verkiezingswinst in 2020.

Laten we afsluiten met de volgende uitdrukking: “honden blaffen niet voor stilstaande auto’s, honden blaffen alleen voor rijdende auto’s.” Terwijl de belangen van de samenleving worden behartigd, rijdt de NDP door!

De Nationale Democratische Partij (NDP)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG