Onderwijs in vrijheid; versterk leerkrachten en leerlingen voor gewenste eindresultaten

Print Friendly, PDF & Email

Vandaag 5 oktober 2017 is de 51e herdenking van ‘World Teachers’ Day.’ Deze dag markeert de ‘verjaardag’ van de ondertekening van de UNESCO/ ILO-aanbeveling van 1966 over de status van leerkrachten en docenten. De aanbevelingen van 1966 vormen het belangrijkste referentiekader voor het aanpakken van rechten en verantwoordelijkheden van leraren op wereldwijde schaal.

Het thema van dit jaar luidt: ‘Teaching in Freedom, Empowering Teachers.’ Hoewel de UNESCO voor dit thema heeft gekozen, heeft de schrijver dezes, het thema uitgebreid, waardoor het is aangepast aan de ontwikkelingen in het onderwijs in Suriname: “Onderwijs in vrijheid; versterk leerkrachten en leerlingen voor gewenste eindresultaten.”

Net als voor de leerkrachten op basis- en secundair niveau, is het onderwijs bij het tertiair onderwijs een beroep dat deskundige kennis, gespecialiseerde vaardigheden en pedagogische competentie vereist.

Het onderwijs is in de loop der jaren steeds complexere geworden en leerkrachten moeten op verschillende manieren ondersteund worden door o.a. bijscholing, waardoor ze ook kennis kunnen nemen van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en op hun vakgebied. Uiteraard heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid.

Zo wordt van de overheid verwacht dat zij ook openstaat om arbeidsvoorwaarden steeds te actualiseren. Verder moet de overheid ook zorgen voor basisvoorzieningen in het onderwijs, zodat er steeds kwalitatief onderwijs kan worden aangeboden. Zo denken we o.a. aan:
• Het aanwezig zijn van voldoende leermiddelen en het actualisering daarvan;
• Een goede huisvesting met sanitaire voorziening in het binnenland waar de leerkrachten onderwijs verzorgen;
• Het aanwezig zijn van voldoende speelvelden ten behoeve van -in het bijzonder de schooljeugd-, zodat leerlingen door leerkrachten gestimuleerd kunnen worden om te bewegen om zodoende een gezonde leefstijl op na te houden.

Daarnaast dienst als aanbeveling om leerkrachten steeds feedback te geven over het effectief gebruiken van de instructietijd (de reguliere schooltijd). Met verwijzing naar het ‘Education For All,’ ,EFA, Monitoring Report 2000-2015: ‘Achievements and Challenges’ wordt in dit document aangegeven, dat door het veelvuldig verloren gaan van instructietijd, ouders ervoor kiezen om hun kinderen op particuliere scholen te plaatsen. In Suriname willen we ons onderwijs gauw vergelijken met andere landen. Dat mag, maar je moet je ook realiseren dat de economieën van landen in de regio en in Europa of Azië, er heel anders uitzien.

Met de goedkeuring van SDG ‘Sustainable Development Goals’ wordt erkend dat onderwijs de sleutel is tot de verwezenlijking van de 2030-onderwijsdagsagenda. Het is de gelegenheid om prestaties te markeren en te reflecteren over de manieren om de uitdagingen aan te gaan ter bevordering van het onderwijs.

Volgens de ‘UNESCO Institute of Statistics,’ is er een acute tekort aan leerkrachten en heeft de wereld 69 miljoen leraren nodig om tot 2030 universele basis- en voortgezet onderwijs te kunnen bereiken.

“Onze leerkrachten stomen doelgericht de Surinaamse leerlingen klaar en inspireren hen om steeds de beste prestaties te leveren op school en in het verlengde daarvan; uiteindelijk de werkvloer. Met ons schoolsysteem bereiden leerkrachten onze kinderen zo jong mogelijk voor op de concurrentiestrijd in de wereld. In deze maatschappij moet je presteren. Degenen die het best presteren, hebben de meeste kans om een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. De voorheen student/studente en ‘straks’ werknemer, zal steeds in een concurrentiestrijd verwikkeld zijn met anderen.

Vandaar dat de leerkrachten ook de taak hebben om de leerlingen te stimuleren om een prestatieattitude op na te houden. Kijk maar naar de internationale voetbalsport wat de best presterende voetballer waard is. Hoeveel men bereid is voor de voetballers te betalen. Prestatie loont!

‘World Teachers ‘Day’ is een tweesnijdend zwaard. Beiden -de leerkrachten en de leerlingen- zijn aan elkaar veroordeeld. Zonder leerkracht geen onderwijs en zonder onderwijs geen ontwikkeling in de ruimste zin des woords. Mijn thema voor 2017-2018 luidt: “Making every minute count in the classroom.”

De Fols feliciteert hierbij alle onderwijsgevenden van haar lidorganisaties t.w. de KOB, de SOB, de COB-broederschap, de OAD, de BOS, de IOB en BLTO, met deze dag en wenst hen een succesvol en productief studiejaar toe.

Marcellino Nerkust
Fols-president

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG