Minister Peneux neemt eervol ontslag?

Robert Peneux. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De wil van het volk wordt gerespecteerd. De wil van het volk is de kracht van het volk. Het Surinaamse volk weet dat en het begrijpt dat. Het past het alleen selectief toe. Niets mis ermee, maar het moet vaker worden toegepast wil men ons geliefd Suriname redden, want het volk verdient dit niet. Onze voorouders hebben heel hard gewerkt om dit land tot ontwikkeling te brengen en zeker niet dat er een aantal mensen of groepen maar van kan profiteren. En de ontwikkeling die zij hebben bereikt gaat zienderogen kapot en ten onder.

Zie daar de kracht van de actoren in het onderwijs. Ze hebben niet opgegeven en zijn doorgegaan met hun strijd tegen deze minister van Onderwijs. Zij die twijfelden aan deze acties, zijn geen twijfelaars meer. Ze zien nu waar deze strijd naar toe heeft geleid. Het is een waardige, oprechte en eerlijke strijd geweest, getuige het besluit van deze minister om op te stappen. Maar hij probeert tot zijn laatste handeling weer sluw te zijn.

De sluwheid ligt in het feit dat hij zegt eervol zijn ontslag aan te bieden. Dit is flauwekul en hij moet hiermee stoppen en dat begrijpt hij ook door zijn ontslag in te dienen. Hij is niet gewenst; heeft niets gepresteerd, maar heeft juist veel kapot gemaakt in het onderwijs. Hij heeft heel veel schade aangericht en heel veel studenten en leerkrachten psychisch ook kapot gemaakt.

Minister Peneux heeft de ontwikkeling binnen het onderwijs gestagneerd en verruwd. Velen zijn gedemotiveerd geraakt. Nu probeert hij politiek eigen gewin te behalen. Hij wil eervol ontslag. Ja, deze minister wil weg met allerlei privileges die een minister kan krijgen als hij eervol wordt ontslagen. Op zo een manier probeert hij ook de staatskas nog te plunderen. In geen geval mag hij eervol worden ontslagen gelet op zijn prestaties.

Gelukkig is de president er nog om zijn verzoek voor deze inwilliging te blokkeren. De president weet wat hij gaat doen en wij mogen ervanuit gaan dat de president hem niet eervol zal ontslaan getuige zijn zwijgen ten tijde van de acties tegen deze minister. Hij ziet hem gerust ook gaan en zeker niet met een beloning.

Minister Peneux heeft wanprestaties verricht en heeft veel schade verricht aan het onderwijs en er moet juist voor zulke beleidsmakers een wet komen om schade op hen te verhalen. Hij verdient geen privileges en hopelijk letten de actoren in het onderwijs ook hierop. Het volk heeft macht en dankzij deze macht moet de minister het veld ruimen.

Hopelijk wordt deze macht ook op anderen toegepast.

Hein Taus

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG