‘Genderneutraal is irritantste woord van het jaar’

Print Friendly, PDF & Email

“Het liefst ziet Nederland het woord ‘genderneutraal’ compleet verdwijnen van de aardbodem. De term om aan te duiden dat geen verschil tussen de seksen wordt gemaakt, is verkozen tot het meest irritante woord van 2017. Veel stemmers vinden de term een voorbeeld van politieke correctheid.”

Bron: ad.nl d.d. 7 december 2017

Wat is politieke correctheid? Wikipedia zegt: “Politieke correctheid is het vermijden van taaluitingen of gedragingen die als beledigend of discriminerend worden beschouwd voor bepaalde als achtergesteld of gemarginaliseerd te boek staande groepen (met name minderheden).”

Cultuur- en Ontspanningscentrum (COC), de (schuil)naam van de Nederlandse belangenorganisatie voor LHTBI’s, pleit om in het paspoort geen M of V te zetten voor een persoon die zich geen man of vrouw voelt, maar een X, dus geslacht onbekend oftewel genderneutraal.

De Koran 4:1 zegt: “O mensen, vrees jullie Heer Die jullie heeft geschapen uit één ziel (uit Adam), en daaruit heeft Hij zijn echtgenote (Eva) geschapen. En uit hen beiden heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen…..” Dus iedereen is óf een man (M), óf een vrouw (V).

‘Genderneutraal’ is complete onzin. Begrijpelijk dat ‘genderneutraal’ het meest gehate woord van 2017 is.

Het woord ‘app-ongeluk’ is uitgeroepen tot het woord van het jaar 2017. App-ongeluk betekent een ongeval, waarbij een verkeersdeelnemer betrokken is die aan het appen was.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG