Blunder of opzet

Print Friendly, PDF & Email

In het hoofdartikel van dWT online verscheen op woensdag 11 april een bericht met als kop: “Autodealers, goudopkopers en cambio’s grootste witwassers”. Dit naar aanleiding van het International Narcotics Control Strategy Report Rvan de United States Department of State Bureau for International Narcotica and Law Enforcement Affairs. Het artikel in dWT suggereert dat dit Amerikaans bureau dit constateert en concludeert. Echter, er staat hard en duidelijk in bedoeld rapport dat deze conclusie is gebaseerd op berichten van de lokale media.

“According to local media reports, both domestic and international drug trafficking organizations are believed to control most of the laundered proceeds, which are primarily invested locally in casinos, real estate, foreign exchange companies, car dealerships, and the construction sector”.

In het rapport wordt dus melding gemaakt dat de bron van deze constatering onze lokale media is. Of er hier sprake is van een blunder of opzet zou in feite onderzocht moeten worden. Immers, dit heeft te maken met de beeldvorming over Suriname, de genoemde sectoren en betrokken bedrijven die genoemd zijn enerzijds. Anderzijds met de rol en integriteit van onze persmedia en onze ontwikkelingskansen.

Deze onverantwoordelijke berichtgevingen hebben meer effect dan dat men mogelijk beseft. Suriname als klein land is afhankelijk van de internationale handel. Om te zorgen dat wij als land en volk een behoorlijk bestaan voor eenieder kunnen realiseren, zullen we met name in het buitenland moeten verdienen. Het wordt moeilijk voor Suriname en Surinaamse bedrijven als de verdenking van witwassen op hen rust. Het internationale zaken doen wordt sterk onderworpen aan ‘due diligence’ en ‘know your client’ procedures.

Zakenrelaties, banken en overheden nemen aanstoot aan dit soort berichtgevingen, waardoor het internationaal zakendoen en dus het verdienvermogen van ons land ernstig wordt beperkt.

De genoemde sectoren zullen zich beraden hoe met deze moordende, anationalistische uitspraken moet worden omgegaan en hoe wij die kunnen voorkomen. Per slot van rekening worden wij op deze wijze slachtoffer van ons eigen gedrag.

God zij met ons Suriname.

Bobby Doerga
bobbydoerga@yahoo.com

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG