Nationale rouw voor vissers

Slachtoffer Dewman Persaud. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Twintig vissers zijn – naar getuigenissen van de overlevenden – binnen de territoriale wateren van de republiek Surinaamse wateren, slachtoffer geworden van een extreem moorddadige overval door gewapende Guyanese zeepiraten.

Autoriteiten, collega-vissers en familieleden lijken de hoop op het levend terugvinden van de zestien vermiste vissers te hebben verloren. De vier overlevenden hebben kapwonden en zeer traumatiserende ervaringen overgehouden aan de ongekend grootschalige en extreem gewelddadige, internationale zeepiraterij in Surinaamse wateren.

Nationale rouw
Het is een hartverscheurende tragedie: in de Surinaamse wateren mishandeld, vermoord en beroofd worden door vreemde piraten, terwijl zij niets anders deden dan voorzien in de levensbehoefte van hun familie en de voedingsbehoeften van de samenleving. Een energieke, nationale respons, ongeacht de nationale afkomst van de slachtoffers, is noodzakelijk. Naast het, met internationale hulp, verder zoeken, moeten enkele dagen van nationale rouw de nationale betrokkenheid en solidariteit met de vissers en hun familieleden tot uitdrukking brengen. Voor de overlevende vissers en nabestaanden moet pro-actief adequate professionele hulp en materiële ondersteuning door de staat worden georganiseerd, voor zover dat nog niet is geschied.

De daders moeten met internationale hulp worden opgespoord en strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen. De Nationale Assemblee moet het initiatief nemen voor een onafhankelijk en deskundig onderzoek naar dit grootschalig drama, de veiligheid van de vissers in het algemeen, de kwaliteit van de bescherming van de territoriale wateren en de deugdelijkheid van de organisatie van de visserijsector.

Wat is de staat van de waarborging van de territoriale integriteit van onze zeewateren door de regering? Hoe is het gesteld met de (drugs)criminaliteit in de Surinaamse territoriale wateren? Hoe is het gesteld met de waarborging door de regering van de veiligheid van beroepsbeoefening van vissers? Wat is het betreffende veiligheidsbeleid en wat zijn de middelen en uitvoeringsparameters? Hoe is de verantwoording geregeld? Is de Guyanese overheid op haar verantwoordelijkheid aangesproken? Is de optie van beschermd vissen onderzocht? Hoe is de organisatie van de visserijsector? Hoe liggen de eigendomsverhoudingen? Hoe worden de arbeidsomstandigheden en arbeidsrechten van de vissers gewaarborgd? Vragen, die evenals andere vragen, zoals die van de overlevenden en nabestaanden, naar geloofwaardige en geïnformeerde antwoorden smachten.

Theo Para

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG