Over PSNH

Print Friendly, PDF & Email

Curaçao kijkt met argusogen naar het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips, dat vrijdag (4 mei 2018) beslag heeft laten leggen op de oliefaciliteiten en producten van het Venezolaanse olieconcern PdVSA op Bonaire en Sint Eustatius. Mogelijk volgt binnen enkele dagen ook beslag op producten en tegoeden van PdVSA op Curaçao, wat grote gevolgen kan hebben.

Op het eiland exploiteert PdVSA de Isla-raffinaderij, met 330.000 vaten per dag een belangrijke schakel in de export van Venezolaanse olie. De raffinaderij is eigendom van Curaçao, maar de olie die daar verwerkt wordt niet. Een groot deel daarvan wordt opgeslagen in het overslagbedrijf op Bullenbaai en ook dat kan straks onder het beslag vallen.

Arbitrage
De Amerikaanse beslaglegging volgt op een uitspraak van de ICC, de internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Die bepaalde in een arbitragezaak dat PdVSA het Amerikaanse concern twee miljard dollar compensatie moet betalen voor geleden schade na de nationalisatie door oud-president Chavez van Venezuela, ruim tien jaar geleden.

Bron: Suriname Herald, link https://www.srherald.com/buitenland/2018/05/09/olie-vete-vs-venezuela-brengt-curacao-in-het-nauw/

Gerelateerde artikelen:
– ‘Beslaglegging op Venezolaanse oliebezittingen Bonaire, Sint-Eustatius’, link https://www.srherald.com/buitenland/2018/05/07/beslaglegging-op-venezolaanse-oliebezittingen-bonaire-sint-eustatius/

– ‘Conflict over olie Venezuela sleept ook de Antillen mee’, link https://www.srherald.com/buitenland/2018/05/10/conflict-over-olie-venezuela-sleept-ook-de-antillen-mee/

Om de hierboven genoemde nationalisatie (onteigening) en compensatie (schadevergoeding) te begrijpen, is het van belang om te weten wat de in de kop van dit artikel genoemde afkorting betekent.

PSNH betekent ‘Permanente Soevereiniteit over Natuurlijke Hulpbronnen’ en is een betrekkelijk nieuw en nogal omstreden beginsel van internationaal recht.

Vanaf het begin van de jaren ’50 is dit beginsel in VN-verband gepropageerd door met name Latijns-Amerikaanse landen als rechtsbasis voor hun eis tot vrije beschikkingsmacht over hun natuurlijke hulpbronnen, inclusief het recht tot het beëindigen van ‘ongelijke verdragen’ en concessies uit het verleden en het recht op nationalisatie van buitenlands eigendom.

Uit het beginsel van PSNH vloeien voort zowel de rechten als de plichten van staten. Een van de rechten is het recht om onder bepaalde voorwaarden buitenlands eigendom te onteigenen of te nationaliseren. Een van de plichten is de plicht om in geval van onteigening aan bepaalde internationaalrechtelijke voorwaarden te voldoen, waaronder de vereisten van onteigening in het algemeen belang, het betalen van een schadevergoeding en een goede rechtsbedeling.

Ik besluit met het volgende nieuwsbericht d.d. 11 september 2014:
“President Desi Bouterse heeft onomwonden aangegeven op een persconferentie vandaag dat de regering de Afobakadam wil overnemen. “Uiteraard is het zo dat we geen dingen gaan nationaliseren,” zei het staatshoofd. Hij gaf Alcoa, met wie de presidentiële commissie, onder leiding van Dilip Sardjoe, onderhandelt in Amsterdam, een duidelijke boodschap. Op basis van goede onderhandelingen wil de regering de dam hebben. Alcoa moet zo slim zijn om goed hierover om de tafel te zitten.”

Bron: paramaribocity.blogspot.com

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG