De blunder van een kaaskop en meer

Print Friendly, PDF & Email

Over de blunder van de kaaskop-minister uit Nederland hoeven we niet te veel woorden aan vuil te maken. Vele landen hebben die kaaskop veroordeeld voor zijn typische bekrompenheid over etnische kwesties.

Laten wij overgaan tot de orde van de dag, onze aandacht niet laten afleiden door deze kwestie, niet laten voortsudderen terwijl wij hier in Suriname zoveel problemen hebben die wij niet goed of vlot kunnen oplossen. Want het bewind Bouterse heeft dankbaar een stok gevonden om Nederland daarmee mee te slaan. President Erdogan van Turkije noemde Nederland vijf tot zes maanden geleden een overblijfsel van de Nazi’s maar nu zijn de betrekkingen vrij goed hersteld.

Helaas, met Bouterse en of NDP of PALU aan het bewind zijn verbeterde positieve betrekkingen met Nederland niet verwachtbaar. Dat is zeer jammer want Nederland meent het, hoe het zij, veel beter met ons dan China. Door China worden wij grondig en structureel planmatig uitgebuit en onze economie wordt zwakker en afhankelijker gemaakt en zijn we de facto een neo-kolonie van China.

China die de Surinamerivier wil uitbaggeren voor $145 miljoen en die een diepzeehaven van $1 miljard dollar wil aanleggen, heeft er heel groot belang bij heeft dat Bouterse of de NDP aan de regeermacht blijft, en zuigt het schaarse bloed van Suriname en vele andere landen uit en is nu een gevreesde kapitalistische wereldmacht geworden. We leren blijkbaar niet uit de lessen die vele Afrikaanse en sommige Aziatische landen zoals Sri Lanka hebben geleerd. Nog steeds staan we toe dat onze bossen worden weggekapt, heel veel medicinale planten worden vernietigd en wordt het kostbare rondhout wordt weggesleept tegen oud binnen de komende vijf tot zeven jaar. Hitte en uitdroging, tekorten aan water en ook overstromingen.

Bouterse verkondigt dat de natuur zoveel rijkdommen aan dit land heeft gegeven om de vruchten ervan te plukken. Nee, daar zijn we het niet mee eens! Niet de natuur geeft aan een land, want de natuur is God’s Schepping. De kapitaaljachtige mens maakt de natuur kapot. Heeft God gediscrimineerd het ene land zoveel rijkdom te geven en het andere land niet? Goed ter overdenking. Raadpleeg de Bijbel.

Is het de bedoeling dat wij net als holbewonenden dieren alle natuurlijke rijkdommen zullen uitputten en toch een verarmd klaagvolk met een verpeste mentaliteit zullen blijven? Holistisch spiritueel bezien is Suriname geen eigendom van deze bevolking waaronder Guyanezen, Brazilianen, Haïtianen en tienduizenden illegale Chinezen. Suriname is ook van God, en met haar bebost landoppervlak (87% i.p.v het misleidend cijfer 95%) en veel bronwater is een reservoir voor de wereld, kan God hebben gewild. Onze bossen en bronwateren moeten we erg koesteren, goed conserveren en niet kapitaliseren om de staatskas, partijkas en persoonlijke kas van geldwolven te spekken.

Nu pas worden we wakker en zien we de milieuschade die Suralco heeft achtergelaten met tal van diepe open mijnen waarin onbruikbaar tot gevaarlijk water. Maar over de paar honderden mijnen in de kleinschalige goudsector met een totaal verwoest landschap en natuur en ecosystemen etc., de “groene apotheken”, zwijgen we. We praten liever over plastiekvervuiling en willen daar alles aan doen.

Maar over massale natuur en landschapsverwoesting door die verlaten of in gebruikzijnde goudmijnen komen we niet in actie, helaas. De coalitie zwijgt in alle talen. Vooral de regimes van Bouterse zijn in hoogste mate aansprakelijk. Gaan we om de hete brei heen draaien om electorale winst? Het geld uit het goud gaat opraken zonder dat velen er echt op vooruit zullen gaan. De hebzucht tot roofzucht zal toenemen.

Drs. Alirio “blaka” Samson
Nederland

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG