Regering-Bouterse boosdoener salarisverhogingen

Het Kabinet van de President. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De regering-Bouterse is de grote boosdoener van alle ellende en salarisverhogingen in Suriname. Bouterse heeft vanaf 2014 onze samenleving in grote ellende gestort, waardoor de ambtenaren gedwongen worden salarisverhogingen te eisen van de regering. Niet alleen de ambtenaren eisen salariscorrectie, maar ook werknemers in de private sector.

Als Bouterse vanaf zijn aantreden een goed beleid had gevoerd, hadden de ambtenaren geen enkele behoefte aan een salarisverhoging. Laat Bouterse het salaris van de president, vicepresident en ministers loskoppelen van de ambtenarij. Ook de schadeloosstelling van DNA-leden moet losgekoppeld worden van de ambtenarij.

Is het sociaal-contract bedoeld voor regering en DNA-leden? Het lijkt erop dat het sociaal-akkoord bedoeld is voor de regering. Met de salarisverhoging van de ambtenaren krijgen de kabinetsleden forse verhogingen. Ik heb een idee dat het salaris van de kabinetsleden, bewust niet wordt losgekoppeld van de ambtenarij, anders krijgen ze geen forse verhogingen. Al jaren wordt er geklaagd, vooral door coalitieleden, dat het salaris van de kabinetsleden losgekoppeld moet worden van de ambtenarij, maar ze durven niet met een voorstel te komen.

In de gezondheidssector heerst er een grote chaos. Bouterse zorgt nog meer voor irritatie en grote puinhoop. Zwak regeerbeleid van Bouterse is de grootste oorzaak van de puinhoop in de gezondheidszorg, waardoor ook medische specialisten en artsen gedwongen worden hun tarieven aan te passen.

President Bouterse is onlangs naar Cuba afgereisd voor een eenvoudige buikhernia-operatie en DNA-lid Ronald Hooghart voor medische behandeling naar Colombia. Het is duidelijk dat Bouterse en Hooghart geen vertrouwen hebben in onze medische specialisten. Wat heeft dit allemaal gekost voor het land of de belastingbetaler?

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG