Parlement, hor mi tegen if joe mang

President Bouterse tijdens een structurenvergadering van zijn partij. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Na terugkeer uit Cuba, heeft president Bouterse, tijdens een persconferentie op de Johan Adolf Pengel-luchthaven, medegedeeld dat de regering de overeenkomst gaat tekenen met Alcoa. Daarmee heeft hij het parlement volledig buitenspel gezet en geschoffeerd. In feite zegt Bouterse: “Parlement, mi e go teken a overeenkomst nanga Alcoa, hor mi tegen if joe mang.” Met de mededeling dat hij de overeenkomst gaat tekenen, heeft Bouterse het parlement en volk uitgedaagd hem tegen te houden.

Voordat het parlement inzage heeft gehad in de zogenaamde “high level documenten”, heeft Bouterse het besluit genomen de overeenkomst te tekenen. Het parlement wordt straal genegeerd. Hij is respectloos en redeloos. Het is duidelijk dat Bouterse een eigen agenda heeft. President Bouterse houdt het parlement en het hele volk voor de gek. We zijn letterlijk voor schut gezet door Bouterse.

Voor sommige mensen is de mededeling van Bouterse schokkend en uiterst brutaal, maar voor velen geen verrassing, want het hing al een tijdje in de lucht dat Bouterse de overeenkomst zou tekenen. Bij mij is het vermoeden dat de overeenkomst al een tijdje terug is getekend, als de overeenkomst niet getekend was, zou Alcoa niet zijn overgegaan tot de ontmanteling van de raffinaderij.

Het behoeft geen betoog dat zwaarwichtige besluiten genomen worden in kleine donkere kamers door deze regering. Als Bouterse het besluit heeft genomen om de overeenkomst te tekenen, vraag ik me af of het nog zin heeft de zogenaamde “high level documenten” naar het parlement te sturen? Bovendien een kruiwagen aan “high level aan documenten”. Bouterse en zijn “topdeskundigen” met als voorzitter kapitalist Dilip Sardjoe, hebben zich vier jaar gebogen over de onderhandelingen. Gaat het parlement lukken om binnen vier weken deze “high level documenten” te kunnen bestuderen?

Mevrouw Simons op 31 augustus over het aanhouden van ontmanteling raffinaderij: “Wij zijn wel blij met deze ontwikkeling, deze stap van de regering, zodoende kunnen we met elkaar in het democratische proces de weg vinden en hebben we onze wet- en regelgeving in elk geval in stand gehouden.” Ik ben benieuwd wat de reactie van Jennifer Simons zal zijn over het besluit van Bouterse en dat onze wet en regelgeving NOG in stand wordt gehouden.

Assembleevoorzitter Jennifer Simons op 28 augustus: “Als er drie jaar is gewacht met het slopen van de raffinaderij, dan kan twee maanden niet veel uitmaken.” Zij wees erop dat multinationals zich aan wet en recht moeten houden. Er zijn meer multinationals in het land. Als Alcoa de wet mag overtreden, kan dat ook invloed hebben op andere multinationals om zich ook niet aan wet en recht te houden. Simons moet erop toezien dat Bouterse zich ook houdt aan wet en recht. Geen precedent scheppen.

Bouterse merkte op dat Surinamers meesters zijn om zaken die belangrijk zijn voor Suriname tegen te houden, omdat ze altijd menen het beter te weten. Daarmee heeft hij rechtgeaarde Surinamers beledigd. Als Bouterse en zijn consorten menen het beter te weten, was Suriname vandaag de dag werkelijk het 17e rijkste land ter wereld. Helaas, door Bouterse te doen, zitten wij thans in grote ellende.

Voorts zei Bouterse dat niet tekenen van de overeenkomst met Alcoa betekent, zich aansluiten bij ‘Red Suriname, de Bakkers, de Bellie’s en de Neuzen’. Voor mij betekent het tekenen van de overeenkomst met Alcoa, zich aansluiten bij het desastreuze beleid van Bouterse en Maduro van Venezuela.

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG